partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowni Państwo,

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie:  LEGALIS – System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Krajowa Rada Izby Architektów RP, realizując obietnice złożone na czerwcowym IV Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe IARP i w przekonaniu, że celem naszego działania jest zapewnienie właściwego wykonywania zawodu architekta przez swoich członków, wdraża wraz z firmą C.H.BECK, pilotażowy program dostępu członków Izby Architektów RP, do systemu informacji prawnej LEGALIS. Zapewniamy możliwość jednoczesnego dostępu do systemu 100 użytkowników-członków IARP. 
Legalis stanowi kompleksową, codziennie aktualizowaną bazę prawa polskiego. 
Baza zawiera m.in.: 
  1. AKTY PRAWNE. Baza aktów prawnych i dostęp do kompletu ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Dostępne są pełne teksty z zachowaniem wszystkich wersji czasowych umożliwiając ich porównywanie. W bazie znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r.
  2. ORZECZNICTWO. Baza orzecznictwa sądów polskich i europejskich.
  3. INFORMATOR Baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce.
  4. AKTUALNOŚCI i KALENDARIUM – źródło informacji o zmieniającym się prawie.

 

Termin szkolenia: 24.09.2018 r. godz. 17.00,

Program szkolenia:

  • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników
  • 17:00–19:00 – LEGALIS – System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck


A. Zawartość merytoryczna (rodzaje treści) oraz interfejs systemu
B. Jak dotrzeć do aktu prawnego?
    a. po  publikatorze
    b. skróty kodeksowe, skróty do ustaw
    c. wyszukiwarka i podpowiedzi kontekstowe
C. Jak pracować z aktem prawnym?
    a. Metryka
              i    Relacje – wykonywany przez, projektowane zmiany itp
              ii   Dokumenty powiązane
    b. Ikony
              i    Jak zmienić sposób ich wyświetlania
              ii   Praca na kilku zakładkach
              iii  Ikona WERSJE i jej zastosowanie
    c. Górne zakładki
              i    Wersje aktu
              ii   Ostatnie zmiany
              iii  Pozostałe
    d. Ulubione – jak dodawać, jak edytować
    e. Poruszanie się po akcie prawnym (art., słowo, spis treści)
    f. Drukowanie, eksportowanie
D. Wyszukiwarka
    a. Wyszukiwanie proste
    b. Wyszukiwanie złożone
E. Dodatkowe elementy
    a. Moduły
    b. Kalkulatory i wskaźniki
    c. Wzory pism
F. Gdzie szukać wsparcia po szkoleniu – IKONKA POMOC

 

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:

Krzysztof Szymik – przedstawiciel – Systemu Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane:

  • lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z adresem dostępu, prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP e-mailem bezpośrednio przed planowanym szkoleniem.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP