partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowni Państwo,

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: Ochrona środowiska – procedura związana z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Termin szkolenia: 10.09.2018 r. godz. 17.00

Program szkolenia:

  • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników
  • 17:00–17:30 – Prawne podstawy ochrony środowiska w polskim systemie prawnym. Przepisy międzynarodowe, a prawodawstwo polskie
  • 17:30–18:30 – Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 18:30–19:30 – Obowiązki wynikające z Prawa ochrony środowiska. Pozwolenia, zezwolenia, sprawozdawczość

Prezentacja do szkolenia

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:

Łukasz Wawszczak

Czynny konsultant. Trener z dziedziny ochrony środowiska. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: chemiaśrodowiska) oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach doskonalenia zawodowego ukończył liczne studia podyplomowe/kursy w dziedzinie ochrony środowiska i podnoszenia umiejętności trenerskich m.in.:

–  Studia podyplomowe z zakresu „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

–  Studia podyplomowe z zakresu „Gospodarki Odpadami”; Politechnika Krakowska;

–  Studia podyplomowe z zakresu „Geoinżynieria w ochronie środowiska”; Politechnika Krakowska. Pracę związaną z dziedziną ochrony środowiska rozpoczął w 2007 r. Od tego czasu realizował liczne projekty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko licznych inwestycji przemysłowych i usługowych, a także zajmował się bieżącym doradztwem w dziedzinie środowiska dla przedstawicieli różnych branż. Prowadzi również szkolenia otwarte, jak i zamknięte dla grup od kilku do kilkudziesięciu osób z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto jest konsultantem wydawnictwa Wolters Kluwers S.A. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane:

  • lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z adresem dostępu, prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP e-mailem bezpośrednio przed planowanym szkoleniem.

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP