partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowni Państwo,

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie: Ochrona środowiska – procedura związana z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Termin szkolenia: 10.09.2018 r. godz. 17.00

Program szkolenia:

  • 16:45–17:00 – Rejestracja uczestników
  • 17:00–17:30 – Prawne podstawy ochrony środowiska w polskim systemie prawnym. Przepisy międzynarodowe, a prawodawstwo polskie
  • 17:30–18:30 – Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 18:30–19:30 – Obowiązki wynikające z Prawa ochrony środowiska. Pozwolenia, zezwolenia, sprawozdawczość

Prezentacja do szkolenia

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Prowadzący:

Łukasz Wawszczak

Czynny konsultant. Trener z dziedziny ochrony środowiska. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: chemiaśrodowiska) oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach doskonalenia zawodowego ukończył liczne studia podyplomowe/kursy w dziedzinie ochrony środowiska i podnoszenia umiejętności trenerskich m.in.:

–  Studia podyplomowe z zakresu „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

–  Studia podyplomowe z zakresu „Gospodarki Odpadami”; Politechnika Krakowska;

–  Studia podyplomowe z zakresu „Geoinżynieria w ochronie środowiska”; Politechnika Krakowska. Pracę związaną z dziedziną ochrony środowiska rozpoczął w 2007 r. Od tego czasu realizował liczne projekty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko licznych inwestycji przemysłowych i usługowych, a także zajmował się bieżącym doradztwem w dziedzinie środowiska dla przedstawicieli różnych branż. Prowadzi również szkolenia otwarte, jak i zamknięte dla grup od kilku do kilkudziesięciu osób z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto jest konsultantem wydawnictwa Wolters Kluwers S.A. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane:

  • lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47

Udział w szkoleniu będzie również możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP, za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YouTube. Informację o szkoleniu, wraz z adresem dostępu, prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP e-mailem bezpośrednio przed planowanym szkoleniem.

 Więcej aktualności