partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol


Ze względu na duże zainteresowanie i wagę tematu Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP postanowiła powtórzyć szkolenie: "Akustyka w projektowaniu budynków"

Termin szkolenia: 20.02.2017

Program szkolenia:

  • 16:45 - 17:00 - Rejestracja uczestników;
  • 17:00 - 17:30 - Wymagania akustyczne w polskich przepisach
  • 17:30 - 18:00 - Akustyka na przykładach projektów budynków wielorodzinnych (izolacyjność akustyczna przegród)
  • 18:00 - 18:30 - Akustyka na przykładach projektów budynków użyteczności publicznej (emisja hałasu do otoczenia)
  • 18:30 - 19:00 - Akustyka na przykładach projektów wnętrz (pogłos i DSO)

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez link:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/408
lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47


Mając na celu upowszechnienie dostępu do szkoleń prowadzonych w Małopolskiej Okręgowej IA RP,
Rada MPOIA RP wprowadziła pilotażowy program szkoleń online.
Udział w szkoleniu będzie możliwy poprzez obserwację prelekcji odbywającej się w sali szkoleniowej Małopolskiej OIA RP,
za pośrednictwem własnego komputera i serwisu YOU TUBE.
Informację o szkoleniu, wraz z linkiem dostępu prześlemy do członków Małopolskiej OIA RP mailem,bezpośrednio przed planowanym szkoleniem.