partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie:
"Energooszczędność w naturalnym doświetleniu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w obiektach przemysłowych w oparciu normy DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS.".       

Termin szkolenia: 06.03 .2017

Program szkolenia:
 

  • 17.00 – 17.30 Omówienie nowych wymogów stawianym współczynnikom przenikania ciepła U dla okien połaciowych (Dziennik Ustaw NR 75, POZ.690).

Nowe  wymogi  obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku. Interpretacja parametru U max w kontekście grup produktowych, wykaz norm definiujących  obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla w/w  grup produktowych. Wytyczne dla architektów: na co zwracać uwagę przy porównywaniu właściwości termicznych naświetli/świetlików.

  • 17.30 – 17. 50 Termika Świetlików punktowych stałych i otwieranych.

Wpływ konstrukcji urządzenia i użytych materiałów na współczynnik przenikania ciepła dla całego produktu (przykładowe obliczenia parametru Urc dla wybranych konfiguracji produktowych). Prezentacja termografik: urządzeń bez mostków termicznych oraz urządzeń z mostkami termicznymi, omówienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Przyszłość świetlików punktowych pod kątem wymogów na parametr U max na 2021 rok.

  • 17.50 – 18.20 Termika naświetli pasmowych, case study: obliczenie oszczędności na ogrzewaniu  i redukcji emisji CO 2 przy wyborze rozwiązań bez mostków termicznych.

Wpływ konstrukcji urządzenia i użytych materiałów na współczynnik przenikania ciepła dla całego produktu (przykładowe obliczenia parametru Urc dla wybranych konfiguracji produktowych). Prezentacja termografik: urządzeń bez mostków termicznych oraz urządzeń z mostkami termicznymi, omówienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Omówienie przyszłości naświetli pasmowych pod kątem wymogów na parametr U max na 2021 rok.

  • 18.20 – 18.30  Przerwa kawowa.
  • 18.30 – 19.10  Podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w budownictwie przemysłowym w oparciu o normy DIN 18232-2, NFPA204, PN–B02877:4 i BS.

Elementy składowe systemu oddymiania, zestawienie warunków brzegowych obiektu niezbędnych do wyboru odpowiedniej normy projektowej, zestawienie norm z pokazaniem różnic i zasad doboru urządzeń oddymiających. Przykład obliczeniowy obiektu wg poszczególnych norm.

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez link:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/429
lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47