partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie:
"Energooszczędność w naturalnym doświetleniu oraz podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w obiektach przemysłowych w oparciu normy DIN 18232-2, NFPA204, PN-B02877:4 i BS.".       

Termin szkolenia: 06.03 .2017

Program szkolenia:
 

  • 17.00 – 17.30 Omówienie nowych wymogów stawianym współczynnikom przenikania ciepła U dla okien połaciowych (Dziennik Ustaw NR 75, POZ.690).

Nowe  wymogi  obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku. Interpretacja parametru U max w kontekście grup produktowych, wykaz norm definiujących  obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla w/w  grup produktowych. Wytyczne dla architektów: na co zwracać uwagę przy porównywaniu właściwości termicznych naświetli/świetlików.

  • 17.30 – 17. 50 Termika Świetlików punktowych stałych i otwieranych.

Wpływ konstrukcji urządzenia i użytych materiałów na współczynnik przenikania ciepła dla całego produktu (przykładowe obliczenia parametru Urc dla wybranych konfiguracji produktowych). Prezentacja termografik: urządzeń bez mostków termicznych oraz urządzeń z mostkami termicznymi, omówienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Przyszłość świetlików punktowych pod kątem wymogów na parametr U max na 2021 rok.

  • 17.50 – 18.20 Termika naświetli pasmowych, case study: obliczenie oszczędności na ogrzewaniu  i redukcji emisji CO 2 przy wyborze rozwiązań bez mostków termicznych.

Wpływ konstrukcji urządzenia i użytych materiałów na współczynnik przenikania ciepła dla całego produktu (przykładowe obliczenia parametru Urc dla wybranych konfiguracji produktowych). Prezentacja termografik: urządzeń bez mostków termicznych oraz urządzeń z mostkami termicznymi, omówienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Omówienie przyszłości naświetli pasmowych pod kątem wymogów na parametr U max na 2021 rok.

  • 18.20 – 18.30  Przerwa kawowa.
  • 18.30 – 19.10  Podstawowe zasady projektowania systemów oddymiania w budownictwie przemysłowym w oparciu o normy DIN 18232-2, NFPA204, PN–B02877:4 i BS.

Elementy składowe systemu oddymiania, zestawienie warunków brzegowych obiektu niezbędnych do wyboru odpowiedniej normy projektowej, zestawienie norm z pokazaniem różnic i zasad doboru urządzeń oddymiających. Przykład obliczeniowy obiektu wg poszczególnych norm.

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez link:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/429
lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP