partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Szanowni Państwo,

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na szkolenie:
"Ochrona środowiska – procedura związana z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach".       

Termin szkolenia: 13.02.2017

Program szkolenia:
  • 16:45 - 17:00 - Rejestracja uczestników;
  • 17:00 - 17:30 - Prawne podstawy ochrony środowiska w polskim systemie prawnym. Przepisy międzynarodowe, a prawodawstwo polskie;
  • 17:30 - 18:30 - Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • 18:30 - 19:30 - Obowiązki wynikające z Prawa ochrony środowiska. Pozwolenia, zezwolenia, sprawozdawczość.

Miejsce:

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Uwaga:

Informujemy, że zgłoszenia na szkolenie są dokonywane: w formie elektronicznej poprzez link:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/426
lub telefonicznie pod nr tel. 12 427 26 47