partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 24 października odbyło się zakończenie Programu Dzielnica Moich Marzeń.

Na uroczystość zakończenia Programu do siedziby MPOIA przybyli uczestnicy czyli młodzież gimnazjów: Gimnazjum Zespołu Szkół KSW w Libiażu im. Stefana kard. Wyszyńskiego oraz Gimnazjum nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego z Nowego Sącza a także studenci Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza - Modrzewskiego.

Gośćmi MPOIA byli:

  • Prodziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza - Modrzewskiego – dr inż.arch. Artur Jasiński
  • Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Krzysztof Markiel
  • Wizytator Kuratorium Oświaty Województwa Małopolskiego – Rafał Pawłowski
  • Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowy Sącz - Mirosław Trzupek, architekt IARP
  • Dyrektor Zespołu Szkół KSW w Libiążu – Anetta Szewczyk


Gości przywitał Przewodniczący Rady MPOIA Borysław Czarakcziew a następnie odbyła się prezentacja prac. Zebrani wysłuchali relacji z przebiegu zajęć. Najpierw swoje prace prezentowali uczniowie (analizy terenu oraz materiały zawierające decyzje projektowe). Następnie studenci opisali przebieg procesu projektowego i pokazali gotowe plansze przygotowane na zajęciach.

Na zakończenie odbyło się wręczenie dyplomów i krótkie spotkanie towarzyskie.

(MN)