partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 13 września na zaproszenie Szkoły KSW w Libiążu, której uczniowie uczestniczą w Programie DMM gościli studenci z Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego.

Zaprezentowali plansze z projektami bazującymi na wcześniejszych opracowaniach uczniów.

Spotkanie przebiegało w atmosferze ożywionej dyskusji pomiędzy uczniami i studentami a zakończyło wymianą uwag i planami działań zmierzających do zakończenia programu.

Pracami studentów kierował arch. Jerzy Wójcik (KA) a MPOIA reprezentował arch. Maciej Nitka.

(MN)