partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Program konferencji

 

Konferencja on-line:

Praktyka prawa inwestycyjnego
Anatomia projektu budowlanego

  

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na konferencję on-line, która odbędzie się

w dniach 10-11 marca 2022 r. 

 

  • Pierwszy dzień, 10 marca 2022 r. czwartek

09:50 – 10:00 uruchomienie panelu konferencji

10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji. Marek Tarko, Rada Małopolskiej OIA RP

Część I. Wykłady Grzegorza Jachyma, Komisja Prawa Inwestycyjnego przy Krajowej Radzie IARP

10:30 – 11:20 Wprowadzenie do projektu budowlanego.

11:20 – 12:10 Przepisy ogólne z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

12:10 – 12:20 Przerwa

12:20 – 13:10 Projekt Zagospodarowania Terenu

13:10 – 14:00 Projekt Architektoniczno-Budowlany

14:00 – 14:30 Przerwa

Część II. Wykład Wojciecha Gwizdaka, Krajowa Rada Izby Architektów RP

14:30 – 15:00 Projekt i e-budownictwo,

15:00 – 15:10 Prezentacja uczestników panelu dyskusyjnego. Marek Tarko, Rada Małopolskiej OIA RP

Panel dyskusyjny 15:10 – 17:00.
Moderator: Wojciech Gwizdak, Krajowa Rada Izby Architektów RP

Uczestnicy. Przedstawiciele: Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Komisji Prawa Inwestycyjnego przy Krajowej Radzie IARP, Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

17:00 – 17:15 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

  • Drugi dzień, 11 marca 2022 r. piątek

09:50 – 10:00 uruchomienie panelu konferencji

10:00 – 10:15 Otwarcie drugiego dnia konferencji. Marek Tarko, Rada Małopolskiej OIA RP

Część I. Wykład Grzegorza Jachyma, Komisja Prawa Inwestycyjnego, Krajowa Rada IARP

10:15 – 11:05 Projekt Techniczny

11:05 – 11:15 Przerwa

Część II. Wykład Macieja Kubickiego Zespół ds. Legislacji przy Radzie Małopolskiej OIA RP

11:15 – 12:45 Lista kontrolna procesu inwestycyjnego

12:45 – 13:15 Przerwa

13:15 – 13:30 Prezentacja uczestników panelu dyskusyjnego. Piotr Chuchacz, Rada Małopolskiej OIA RP

Panel dyskusyjny 13:30 – 16:45.

Moderator: Piotr Chuchacz, Rada Małopolskiej OIA RP
Uczestnicy. Przedstawiciele: Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Krajowej Rada Izby Architektów RP, Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

16:45 – 17:15 Podsumowanie. Zakończenie konferencji

 

Zaproszenia wraz z linkiem do rejestracji zostały wysłane
do wszystkich Okręgowych Izb Architektów.

Przebieg obu dni Konferencji został nagrany,
a materiał po opracowaniu technicznym będzie udostępniony na stronie www.mpoia.pl

 

Rada MPOIA RP