partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 15 czerwca 2016 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim (MUW) odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor Wydziału Inwestycji MUW Agnieszką Damasiewicz. MPOIA reprezentowana była przez Przewodniczącego Rady M. Tarko i wiceprzewodniczących B. Nierodę i W. Zielińskiego.

Omówiono bieżące sprawy związane z realizacją prawa inwestycyjnego.