partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 29 czerwca 2016 w MPOIA odbyła się narada zorganizowana wspólnie przez Radę MPOIA i Wydział Inwestycji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na zaproszenie wystosowane przez Panią Dyrektor Wydziału Inwestycji MUW Agnieszkę Damasiewicz przybyli przedstawiciele organów administracji architektoniczno – budowlanej (AA-B) z powiatów i miast na prawach powiatu województwa małopolskiego.

a) sprawy wymagające uściśleń pomiędzy WI MUW i organami AA-B, w zakresie postępowań

b) wewnętrzne instalacje w budynku

c) obszar oddziaływania obiektu określony przez projektanta a krąg stron postępowania


Wnioski z dyskusji dotyczącej instalacji wewnętrznych oraz obszaru oddziaływania wymagają
uściślenia pomiędzy MPOIA oraz organami administracji publicznej.

Podkreślono rolę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, jako merytorycznego partnera organów AA-B w sprawach związanych wykonywaniem zawodu architekta.

Zaproszenie z WI MUW

Uczestnicy spotkania (wg listy obecności)

Starostwo Powiatowe w Bochni – Agnieszka Rudek

Starostwo Powiatowe w Proszowicach – Julita Dudzik

Starostwo Powiatowe w Krakowie – Izabela Mółka

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury – Katarzyna Pawlik

Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Eugeniusz Ryś

Starostwo Powiatowe w Tarnowie – Zbigniew Dziekan

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – Aneta Selwa

Starostwo Powiatowe w Gorlicach – Roman Honkowicz

Starostwo Powiatowe w Miechowie – Wojciech Gajewicz

Starostwo Powiatowe w Zakopanem – Małgorzata Papież-Para

Starostwo Powiatowe w Zakopanem – Jerzy Chlebiński

MAIU UMK Kraków – Anna Kądziołka-Czupryńska

Starostwo Powiatowe w Limanowej – Mariusz Miśkowiec

Starostwo Powiatowe w Wieliczce – Joanna Waś

Starostwo Powiatowe w Wieliczce – Judyta Gładysz

Starostwo Powiatowe w Brzesku – Jolanta Lechowicz

Starostwo Powiatowe w Brzesku – Wioleta Brzegowy

Starostwo Powiatowe w Olkuszu – Magdalena Klich

Starostwo Powiatowe w Olkuszu – Aneta Jankowska

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Magdalena Kotela

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej – Wiesława Pawlik

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu – Beata Słowik-Kowalkowski

Urząd Miasta Tarnów – Andrzej Banach

Urząd Miasta Nowy Sącz – Mirosław Trzupek

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – Aneta Staroń

Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury Oddział zam. Tarnów – Emilia Markiewicz

Miejski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury Oddział zam. Nowy Sącz – Małgorzata Wiktor

Starostwo Powiatowe w Wadowicach – Monika Handzlik

Starosta Powiatowe Suchej Beskidzkiej – Lucyna Grabowska

Małopolski Urząd Wojewódzki – Ewa Oleś

Małopolski Urząd Wojewódzki – Ewa Kandia-Bednarz

 

Rada MPOIA – Bożena Nieroda, Witold Zieliński, Maciej Nitka, Grzegorz Lechowicz

 

Gospodarzami Narady byli:

Dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW – Agnieszka Damasiewicz

Przewodniczący Rady MPOIA – Marek Tarko

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05