partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 22 czerwca 2016 w siedzibie MPOIA odbyła się narada z Dyrektor Wydziału Inwestycji Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Panią Agnieszką Damasiewicz.


Zakres tematyczny spotkania:

a) zakres projektu budowlanego:

- instalacje wewnętrzne

- instalacje wewnętrzne na zewnątrz budynku

- schematy instalacji

b) odstępstwa od przepisów higieniczno-sanitarnych

c) istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (Art. 36a)

d) szczegółowa analiza treści decyzji WZiZT

e) wpływ sposobu określenie obszaru oddziaływania na procedurę postępowania administracyjnego.

Część tematów wymaga kontynuacji i doprecyzowania.

W sprawach rozstrzygniętych, Rada będzie kierowała informacje do członków MPOIA.

 

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele nast. instytucji:

WIMUW w Krakowie: Agnieszka Damasiewicz, Ewa Oleś, Katarzyna Pawlik

MPOIA: Marek Tarko, Robert Techmański, Piotr Chuchacz, Grzegorz Lechowicz, Bożena Nieroda, Piotr Rudol, Anna Serafin, Witold Zieliński oraz mec. Piotr Konopka

PINB w Krakowie: Małgorzata Boryczko

SP w Zakopanem: Jerzy Chlebiński

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny: Katarzyna Rapacz-Konias

MOIIB: Jan Skawiński, Krystyna Korniak-Figa

WAiU UM Kraków: Jadwiga Warat-Hapońska, Dorota Zaucha-Rybka


  • 01
  • 02
  • 03Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP