partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 22 czerwca 2016 w siedzibie MPOIA odbyła się narada z Dyrektor Wydziału Inwestycji Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Panią Agnieszką Damasiewicz.


Zakres tematyczny spotkania:

a) zakres projektu budowlanego:

- instalacje wewnętrzne

- instalacje wewnętrzne na zewnątrz budynku

- schematy instalacji

b) odstępstwa od przepisów higieniczno-sanitarnych

c) istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (Art. 36a)

d) szczegółowa analiza treści decyzji WZiZT

e) wpływ sposobu określenie obszaru oddziaływania na procedurę postępowania administracyjnego.

Część tematów wymaga kontynuacji i doprecyzowania.

W sprawach rozstrzygniętych, Rada będzie kierowała informacje do członków MPOIA.

 

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele nast. instytucji:

WIMUW w Krakowie: Agnieszka Damasiewicz, Ewa Oleś, Katarzyna Pawlik

MPOIA: Marek Tarko, Robert Techmański, Piotr Chuchacz, Grzegorz Lechowicz, Bożena Nieroda, Piotr Rudol, Anna Serafin, Witold Zieliński oraz mec. Piotr Konopka

PINB w Krakowie: Małgorzata Boryczko

SP w Zakopanem: Jerzy Chlebiński

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny: Katarzyna Rapacz-Konias

MOIIB: Jan Skawiński, Krystyna Korniak-Figa

WAiU UM Kraków: Jadwiga Warat-Hapońska, Dorota Zaucha-Rybka


  • 01
  • 02
  • 03