partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

W dniu 8 czerwca w siedzibie MPOIA odbyło się spotkanie Rady MPOIA z Delegatami na Zjazd Krajowy. Omówiono cele i wystąpienia Delegatów i zapoznano się z opiniami na temat przesłanego sprawozdania KRIA.

  • 01
  • 02
  • 03