partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 19 marca 2016 r. odbył się Dwunasty Sprawozdawczy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Przewodniczący Rady Marek Tarko powitał Delegatów i zaproszonych Gości.

Zjazd przyjął sprawozdania wszystkich organów, udzielił absolutorium Radzie. Został także przyjęty budżet na rok 2016 oraz uchwały, których treść zostanie wkrótce opublikowana pod poniższym linkiem:

http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/uchwaly-zjazdowe

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9