partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 03.03.2016 r. w siedzibie MPOIA odbyło się spotkanie zorganizowane przez Radę MPOIA z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Było ono kolejnym w cyklu spotkań organizowanych przez Radę MPOIA, podczas których omawiane są zagadnienia inwestycyjne, na które istotny wpływ mają przepisy obowiązującego prawa oraz stosowane interpretacje. Podczas wspólnych dyskusji analizowane są skutki oddziaływania przepisów na proces budowlany, w tym na zadania projektantów oraz podejmowane są działania służące wypracowaniu racjonalnych rozwiązań proceduralnych.

Podczas ostatniego spotkania wiodącymi tematami były:
- podsumowanie i zakończenie prac Rady MPOIA przy opracowywaniu Komunikatu MP-03
- problematyka wyznaczanie liczby miejsc parkingowych, w tym w zabudowie zwartej
- zagadnienia istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego
- metodologia wyznaczania "linijki słońca"
- wpływ postępowań odwoławczych przed sądami administracyjnymi na toczące się inwestycje
- uprawnienia ograniczone „ w budownictwie osób fizycznych"
- bariery w obecnych przepisach i kierunki proponowanych zmian

Po opracowaniu materiałów dotyczących zagadnień dyskutowanych podczas spotkania dyskusji - będą one zamieszczone na stronie internetowej MPOIA.

W spotkaniu wzięli udział (w kolejności alfabetycznej):
1.    Małgorzata Boryczko, Przewodnicząca Zespołu Probelmowego ds. Prawno - Regulaminowych MOIIB, członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB
2.    Piotr Chuchacz, Członek Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA
3.    Andrzej Irla, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
4.    Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (MOIIB)
5.    Piotr Konopka, adwokat, Biuro Prawne przy Radzie MPOIA
6.    Bożena Nieroda, Wiceprzewodnicząca Rady MPOIA
7.    Ewa Oleś, Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
8.    Małgorzata Papież – Para, Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Tatrzańskiego
9.    Anna Serafin, Członek Rady MPOIA
10.    Jan Skawiński, Wiceprzewodniczący Rady MOIIB
11.    Marek Tarko, Przewodniczący Rady MPOIA
12.    Jarosław Wilk, Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA
13.    Witold Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady MPOIA

  • 1
  • 2
  • 3


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP