partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 03.03.2016 r. w siedzibie MPOIA odbyło się spotkanie zorganizowane przez Radę MPOIA z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Było ono kolejnym w cyklu spotkań organizowanych przez Radę MPOIA, podczas których omawiane są zagadnienia inwestycyjne, na które istotny wpływ mają przepisy obowiązującego prawa oraz stosowane interpretacje. Podczas wspólnych dyskusji analizowane są skutki oddziaływania przepisów na proces budowlany, w tym na zadania projektantów oraz podejmowane są działania służące wypracowaniu racjonalnych rozwiązań proceduralnych.

Podczas ostatniego spotkania wiodącymi tematami były:
- podsumowanie i zakończenie prac Rady MPOIA przy opracowywaniu Komunikatu MP-03
- problematyka wyznaczanie liczby miejsc parkingowych, w tym w zabudowie zwartej
- zagadnienia istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego
- metodologia wyznaczania "linijki słońca"
- wpływ postępowań odwoławczych przed sądami administracyjnymi na toczące się inwestycje
- uprawnienia ograniczone „ w budownictwie osób fizycznych"
- bariery w obecnych przepisach i kierunki proponowanych zmian

Po opracowaniu materiałów dotyczących zagadnień dyskutowanych podczas spotkania dyskusji - będą one zamieszczone na stronie internetowej MPOIA.

W spotkaniu wzięli udział (w kolejności alfabetycznej):
1.    Małgorzata Boryczko, Przewodnicząca Zespołu Probelmowego ds. Prawno - Regulaminowych MOIIB, członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB
2.    Piotr Chuchacz, Członek Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA
3.    Andrzej Irla, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
4.    Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (MOIIB)
5.    Piotr Konopka, adwokat, Biuro Prawne przy Radzie MPOIA
6.    Bożena Nieroda, Wiceprzewodnicząca Rady MPOIA
7.    Ewa Oleś, Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
8.    Małgorzata Papież – Para, Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Tatrzańskiego
9.    Anna Serafin, Członek Rady MPOIA
10.    Jan Skawiński, Wiceprzewodniczący Rady MOIIB
11.    Marek Tarko, Przewodniczący Rady MPOIA
12.    Jarosław Wilk, Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MPOIA
13.    Witold Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady MPOIA

  • 1
  • 2
  • 3