partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Ostatnie w 2015 roku posiedzenie Rady MPOIA poprzedziło tradycyjny już opłatek. Na zaproszenie Rady przybyli Koleżanki i Koledzy pracujący w organach OIA, Delegaci na Zjazd Krajowy, a także prawnicy współpracujący z MPOIA oraz członkowie Redakcji Warsztatu Architekta. Dołączyli do nas goście specjalni w osobach Prezesa Krakowskiego Oddziału SARP B. Lisowskiego oraz Przewodniczącego Rady MOIIB Stanisława Karczmarczyka. Po powitaniu przez Przewodniczącego Rady Marka Tarko wręczono dyplomy z podziękowaniem dla tych architektów MPOIA, którzy brali udział w egzaminach dyplomowych na WAPK.

Marek Tarko złożył Zebranym życzenia pomyślności w Nowym Roku i spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Do życzeń dołączył się także prezes SARP Bohdan Biś Lisowski. Po tej części oficjalnej nastąpiło sympatyczne spotkanie towarzyskie, wzajemne życzenia uzupełnione upominkami od Rady MPOIA. Tym razem były to kamizelki odblaskowe z nadrukiem „Architekt IARP” oraz pierwsze monograficzne wydawnictwo MPOIA pt „Budynki Biurowe”.

PS.

Kamizelki możliwe są do odbioru także dla tych członków MPOIA, którzy zgłoszą ten fakt do Biura MPOIA.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15


fot. Anna Tempińska / dla MPOIA