partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Ostatnie w 2015 roku posiedzenie Rady MPOIA poprzedziło tradycyjny już opłatek. Na zaproszenie Rady przybyli Koleżanki i Koledzy pracujący w organach OIA, Delegaci na Zjazd Krajowy, a także prawnicy współpracujący z MPOIA oraz członkowie Redakcji Warsztatu Architekta. Dołączyli do nas goście specjalni w osobach Prezesa Krakowskiego Oddziału SARP B. Lisowskiego oraz Przewodniczącego Rady MOIIB Stanisława Karczmarczyka. Po powitaniu przez Przewodniczącego Rady Marka Tarko wręczono dyplomy z podziękowaniem dla tych architektów MPOIA, którzy brali udział w egzaminach dyplomowych na WAPK.

Marek Tarko złożył Zebranym życzenia pomyślności w Nowym Roku i spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Do życzeń dołączył się także prezes SARP Bohdan Biś Lisowski. Po tej części oficjalnej nastąpiło sympatyczne spotkanie towarzyskie, wzajemne życzenia uzupełnione upominkami od Rady MPOIA. Tym razem były to kamizelki odblaskowe z nadrukiem „Architekt IARP” oraz pierwsze monograficzne wydawnictwo MPOIA pt „Budynki Biurowe”.

PS.

Kamizelki możliwe są do odbioru także dla tych członków MPOIA, którzy zgłoszą ten fakt do Biura MPOIA.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15


fot. Anna Tempińska / dla MPOIAWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP