partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Od dziewięciu lat każdego roku na przełomie jesieni i zimy Małopolska Okręgowa IARP organizuje Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej kierowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


Zapraszamy na tegoroczne wydarzenia:

  • 27 października br., w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, w godzinach od 10.30 do 15.00, odbędzie się konferencja szkoleniowa dla architektów i nauczycieli, pod nazwą „Kształtowanie Przestrzeni”.

  • Od 2 do 13 listopada br. architekci  członkowie MPOIA RP  przeprowadzą w kilkudziesięciu szkołach podstawowych naszego województwa prelekcje poświęcone architekturze domu mieszkalnego i otaczającej go przestrzeni oraz zaproszą dzieci do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą Dom i Ogród Moich Marzeń.

  • 14 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie na ul. Nadwiślańskiej 2-4 odbędzie się wręczenie nagród laureatom konkursu oraz uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej prac dzieci kończące tegoroczne Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej.

Komunikat w sprawie IX Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej.


  • 2
  • 4
  • 5Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP