partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 20.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z panią Elżbietą Gabryś – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego oraz panią Ewą Oleś – kierownikiem w Oddziale Architektury WIUW

 

Ze strony Izby w spotkaniu udział wzięli: Marek Tarko – Przewodniczący Rady, Bożena Nieroda – z-ca Przewodniczącego, Witold Zieliński – z-ca Przewodniczącego Rady, Wojciech Dobrzański – Skarbnik Rady.

 

Wiodącym tematem spotkania były przepisy wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554). Omówiono zwłaszcza kwestie dotyczące informacji o obszarze oddziaływania obiektu, o której mowa w § 13a ww. rozporządzenia oraz zagadnienia związane w projektami instalacji wewnętrznych.

 

Ustalono, iż celem ujednolicenia interpretacji nowych przepisów - zorganizowane zostanie spotkanie, w którym wezmą udział: przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Urzędów Starostw z naszego województwa oraz przedstawiciele MPOIA. Przekazaniu projektantom wspólnych ustaleń UW i Rady MPOIA – służyć będzie Komunikat Rady MPOIA Nr 3.

 

 

  • 2015-10-21-spotkanie-z-e-gabrys-001
  • 2015-10-21-spotkanie-z-e-gabrys-002
  • 2015-10-21-spotkanie-z-e-gabrys-004
  • 2015-10-21-spotkanie-z-e-gabrys-005