partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 20.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z panią Elżbietą Gabryś – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego oraz panią Ewą Oleś – kierownikiem w Oddziale Architektury WIUW

 

Ze strony Izby w spotkaniu udział wzięli: Marek Tarko – Przewodniczący Rady, Bożena Nieroda – z-ca Przewodniczącego, Witold Zieliński – z-ca Przewodniczącego Rady, Wojciech Dobrzański – Skarbnik Rady.

 

Wiodącym tematem spotkania były przepisy wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554). Omówiono zwłaszcza kwestie dotyczące informacji o obszarze oddziaływania obiektu, o której mowa w § 13a ww. rozporządzenia oraz zagadnienia związane w projektami instalacji wewnętrznych.

 

Ustalono, iż celem ujednolicenia interpretacji nowych przepisów - zorganizowane zostanie spotkanie, w którym wezmą udział: przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Urzędów Starostw z naszego województwa oraz przedstawiciele MPOIA. Przekazaniu projektantom wspólnych ustaleń UW i Rady MPOIA – służyć będzie Komunikat Rady MPOIA Nr 3.

 

 

  • 2015-10-21-spotkanie-z-e-gabrys-001
  • 2015-10-21-spotkanie-z-e-gabrys-002
  • 2015-10-21-spotkanie-z-e-gabrys-004
  • 2015-10-21-spotkanie-z-e-gabrys-005


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP