partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Już po raz piąty w Operze Krakowskiej spotkali się architekci i inżynierowie zrzeszeni w swoich izbach zawodowych, świętując wspólnie Dzień Budowlanych 2015. Tegoroczny „Architektoniczno-Budowlany wieczór w Operze” nosił tytuł Dla Ciebie śpiewam.

Uroczystość rozpoczęły przemówienia obu Przewodniczących Rad: MOIIB – Stanisława Karczmarczyka i MPOIA – Marka Tarko.

W części oficjalnej nastąpiło także wręczenie odznaczeń i statuetek.

Za zaangażowanie w działalność samorządu zawodowego, aktywną pracę w swoim środowisku, konsekwentne dążenie do poprawy warunków wykonywania zawodu oraz wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia dla wspólnego dobra, uchwałą rady MPOIA

Honorową odznakę Izby Architektów RP – I stopnia (tzw. Srebrną odznakę) otrzymali:

 • arch. Małgorzata Gruszka
 • arch. Dorota Zaucha-Rybka
 • arch. Grzegorz Jachym
 • arch. Łukasz Krawontka
 • arch. Stanisław Nesterski
 • arch. Piotr Rudol
 • arch. Robert Techmański


Podczas Gali, złożono gratulacje z tytułu przyznania złotej odznaki.

Za pełne oddanie sprawom zawodu, życzliwość, wiedzę i doświadczenie, oraz za zaangażowanie w pracy na rzecz samorządu zawodowego architektów, Kapituła Złotej Odznaki Izby Architektów RP przyznała

Honorową odznakę Izby Architektów RP – II stopnia (tzw. Złotą odznakę) otrzymali:

 • arch. Bożena Nieroda
 • arch. Maciej Nitka
 • arch. Jacek Bruzda
 • arch. Zenon Remi


 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

W dalszej części ogłoszono wyniki plebiscytu: Salon Architektury 2015


1. miejsce:

CRICOTEKA
Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza kantora
arch. Stanisław Denko (Wizja sp. z o. o.)
Agnieszka Szultk (nsMoonStudio sp. z o. o.)
Piotr Nawara (nsMoonStudio sp. z o. o.)

2. miejsce:

ICE Kraków Congress Centre
architekci:
Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý (Ingarden & Ewý Architekci)
Arata Isozaki, Hiroshi Aoki (Arata Isozaki & Associates)

3. miejsce:

Apartamenty NOVUM
architekci:
Marek Borkowski, Witold Gilewicz (IMB Asymetria)
z zespołem

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Po części oficjalnej, rozpoczęła się część artystyczna – koncert „Dla Ciebie śpiewam” w wykonaniu artystów pery Krakowskiej. Arie, pieśni i piosenki z repertuaru Jana Kiepury zaśpiewali: Iwona Socha, Katarzyna Oleś-Blacha, Tomasz Kuk i Andrzej Lampert.

Wieczór otworzyła wersja instrumentalna melodii Franza Grothego „Sing mit mir”. W programie znalazły się między innymi te utwory, które dla Marty Eggerth oraz Jana Kiepury miały znaczenie, choćby słynny duet z „Wesołej wdówki” Lehara „Usta milczą”, najpiękniejsze fragmenty z operetek Kalmana, Lehara, Straussa, czy słynnego „Kujawiaka” Wieniawskiego, a także znana wszystkim piosenka z repertuaru Jana Kiepury: „Brunetki, blondynki”.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wzorem lat ubiegłych, wieczór zakończył się spotkaniem towarzyskim architektów i inżynierów budownictwa, w foyer Opery.

 • 0
 • 2
 • 3


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP