partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniach 24 i 25 września w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem odbywa się II Forum Karpackich Gmin – Karpacka Przestrzeń. Spotkanie odbywa się w ramach Konwencji Karpackiej. Wcześniej nad dokumentami omawianymi na Forum pracowała Grupa Robocza ds. Planowania Przestrzennego. Opracowany został tekst Apelu do Mieszkańców oraz podstawowy dokument – Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach. Dokument ten będzie omówiony podczas obrad i przyjęty przez uczestników. W pracach Grupy Roboczej brali udział architekci IARP: Stanisław Deńko, Maria Modzelewska, Marek Tarko i Maciej Nitka, który był współredaktorem ostatecznej wersji Kodeksu.


Udział w obradach bierze udział prawie 100 osób – przedstawicieli samorządów, instytucji państwowych, samorządowych, pracownicy nauki. Małopolska Okręgowa Izba Architektów jest jednym z czterech współorganizatorów Forum wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Centrum Informacji o Środowisku (UNEP/GRID-Warszawa) i Stowarzyszeniem Ekopsychologia. Patronat Honorowy objął Instytut Projektowania Miast i Regionów PK oraz Instytut Geografii Przestrzennej UJ.
W panelu dyskusyjnym pt.: „Jak dobrze kształtować karpacką przestrzeń” wzięli udział M. Tarko i M. Modzelewska.


Drugi dzień obrad poprzedziło wręczenie nagród zwycięzców w konkursie Karpacka Gmina”. Obrady Forum przyniosły kolejny panel  „Ukryte koszty oraz stracone szanse nieodpowiedniego planowania przestrzennego” , w którym MPOIA reprezentował architekt – urbanista Bartłomiej Stawarz a ostatnim punktem programu były warsztaty tematyczne. Bardzo dużym audytorium cieszył się warsztat „Skutki złego planowania przestrzennego” prowadzony przez Marię Modzelewską.

MN

Fotografie:
1. Panel dyskusyjny
2. Moderatorzy Panelu: Monika Rusztecka  (UNEP/GRID-Warszawa) i dr Agata Ćwik (Uniwersytet Rzeszowski)
3. Prof. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
4. Prof. arch. Elżbieta Węcławowicz – Bilska (Politechnika Krakowska)
5. Maria Modzelewska, Architekt IARP, MPOIA
6. Marek Tarko, Architekt IARP, MPOIA
7. Bartłomiej Stawarz, Architekt IARP, MPOIA
8. Maria Modzelewska prowadząca Warsztat

  • 1-forum
  • 2-forum
  • 3-forum
  • 4-forum-
  • 5-forum
  • 6-forum
  • 7-forum
  • 8-forum


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP