partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

24 czerwca 2015 r. w siedzibie MPOIA odbyło się  spotkanie Rady MPOIA z arch. Elżbietą Gabryś – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, arch. Ewą Oleś – kierownikiem w WIMUW oraz przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej Starostw Powiatowych województwa małopolskiego. Było to drugie spotkanie dotyczące sytuacji formalno-prawnej po wejściu w życie nowelizacji Prawa budowlanego. Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach wspólnych działań, prowadzonych przez Radę MPOIA oraz Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdzono konieczność wypracowywania jednorodnych procedury związanych z realizacją prawa inwestycyjnego. Jednym z ważniejszych tematów jest problematyka określenia obszaru oddziaływania obiektu („o.o.o.”). Zadanie to – na mocy obowiązującej od 28 czerwca nowelizacji ustawy Prawo budowlane – spoczywa na projektancie. Na prośbę Rady MPOIA Starostwa Powiatowe nadesłały listę aktów prawnych uznanych przez nie za konieczne do uwzględnienia podczas określania „o.o.o.”. Lista ta została następnie zweryfikowana przez biuro prawne MPOIA oraz Wydział Infrastruktury MUW. Na jej podstawie przygotowano wytyczne do dalszych działań. Równocześnie Rada MPOIA przygotowała komunikat Rady MPOIA nr MP 01 oraz prezentację ilustrującą problemy, które projektanci napotkają podczas określania o.o.o.  

Komunikat zawiera omówienie zawartych w tekście ustawy określeń (definicji) oraz problem przesłaniania i zacieniania obiektów.Pani dyr.  Elżbieta Gabryś wysoko oceniła opracowany przez MPOIA materiał i zarekomendowała go do upowszechnienia. Ustalono wypracowanie wspólnego stanowiska UW i MpOIA i opublikowanie go na oficjalnych stronach internetowych.

Komunikat Rady MPOIA nr MP 01

Na spotkanie przybyli przedstawiciele administracji architektoniczno-budowalnej z ponad 20 starostw powiatowych i miast na prawach powiatu.

  • 1
  • 2
  • 3

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP