partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

24 czerwca 2015 r. w siedzibie MPOIA odbyło się  spotkanie Rady MPOIA z arch. Elżbietą Gabryś – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, arch. Ewą Oleś – kierownikiem w WIMUW oraz przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej Starostw Powiatowych województwa małopolskiego. Było to drugie spotkanie dotyczące sytuacji formalno-prawnej po wejściu w życie nowelizacji Prawa budowlanego. Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach wspólnych działań, prowadzonych przez Radę MPOIA oraz Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdzono konieczność wypracowywania jednorodnych procedury związanych z realizacją prawa inwestycyjnego. Jednym z ważniejszych tematów jest problematyka określenia obszaru oddziaływania obiektu („o.o.o.”). Zadanie to – na mocy obowiązującej od 28 czerwca nowelizacji ustawy Prawo budowlane – spoczywa na projektancie. Na prośbę Rady MPOIA Starostwa Powiatowe nadesłały listę aktów prawnych uznanych przez nie za konieczne do uwzględnienia podczas określania „o.o.o.”. Lista ta została następnie zweryfikowana przez biuro prawne MPOIA oraz Wydział Infrastruktury MUW. Na jej podstawie przygotowano wytyczne do dalszych działań. Równocześnie Rada MPOIA przygotowała komunikat Rady MPOIA nr MP 01 oraz prezentację ilustrującą problemy, które projektanci napotkają podczas określania o.o.o.  

Komunikat zawiera omówienie zawartych w tekście ustawy określeń (definicji) oraz problem przesłaniania i zacieniania obiektów.Pani dyr.  Elżbieta Gabryś wysoko oceniła opracowany przez MPOIA materiał i zarekomendowała go do upowszechnienia. Ustalono wypracowanie wspólnego stanowiska UW i MpOIA i opublikowanie go na oficjalnych stronach internetowych.

Komunikat Rady MPOIA nr MP 01

Na spotkanie przybyli przedstawiciele administracji architektoniczno-budowalnej z ponad 20 starostw powiatowych i miast na prawach powiatu.

  • 1
  • 2
  • 3