partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 20 maja 2015 r.  odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z Zastępcą Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa Panią arch. Elżbietą Koterbą.


Bezpośrednim powodem spotkania było kontynuowanie partnerskich stosunków pomiędzy Małopolską Okręgową Izbą Architektów a Urzędem Miasta Krakowa. W trakcie spotkania omówione zostały główne  kierunki działań Izby . Omówiono również inicjatywy MPOIA w zakresie legislacji oraz edukacji młodzieży. W trakcie rozmów zakreślono możliwe obszar wspólnych działań na rzecz miasta oraz uwarunkowań prawnych związanych z kształtowaniem przestrzeni. Zwrócono również uwagę na ważny problem udziału architektów z działaniach na rzecz poprawy jakości przestrzeni, w tym w ramach prac planistycznych.


W trakcie spotkania Przewodniczący Rady arch. Marek Tarko wręczył Pani Prezydent kask z logo IARP. W spotkaniu udział wzięli  również  Zastępca  Przewodniczącego arch. Witold Zieliński  oraz Sekretarz Rady MPOIA arch. Grzegorz Lechowicz.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP