partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 20 maja 2015 r.  odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z Zastępcą Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa Panią arch. Elżbietą Koterbą.


Bezpośrednim powodem spotkania było kontynuowanie partnerskich stosunków pomiędzy Małopolską Okręgową Izbą Architektów a Urzędem Miasta Krakowa. W trakcie spotkania omówione zostały główne  kierunki działań Izby . Omówiono również inicjatywy MPOIA w zakresie legislacji oraz edukacji młodzieży. W trakcie rozmów zakreślono możliwe obszar wspólnych działań na rzecz miasta oraz uwarunkowań prawnych związanych z kształtowaniem przestrzeni. Zwrócono również uwagę na ważny problem udziału architektów z działaniach na rzecz poprawy jakości przestrzeni, w tym w ramach prac planistycznych.


W trakcie spotkania Przewodniczący Rady arch. Marek Tarko wręczył Pani Prezydent kask z logo IARP. W spotkaniu udział wzięli  również  Zastępca  Przewodniczącego arch. Witold Zieliński  oraz Sekretarz Rady MPOIA arch. Grzegorz Lechowicz.