partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu  10.04.2015 r. w siedzibie MPOIA odbyło się spotkanie z panią Elżbietą Gabryś – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego oraz panią Ewą Oleś – kierownikiem w WIUW. Ze strony Izby w spotkaniu udział wzięli : kol. arch. Marek Tarko - Przewodniczący Rady, kol. arch. Bożena Nieroda - z-ca Przewodniczącego oraz kol. arch. Witold Zieliński - z-ca Przewodniczącego Rady.


Podczas spotkania potwierdzona została potrzeba zmiany przepisów dot. ustalania obszaru oddziaływania obiektu
, ponieważ obecnie obowiązujące są niejasne zwłaszcza z powodu odwołania do przepisów odrębnych, które są niedookreślone.
W działaniach legislacyjnych dot. reformy przepisów określających o.o.o. – zaplanowano współpracę MPOIA z UW.


Podczas spotkania stwierdzono także, że ponieważ mała nowelizacja prawa budowlanego niedługo wejdzie w życie, konieczne jest opracowanie odpowiednich informacji dot. o.o.o., którymi będą mogli kierować się urzędnicy i architekci.

Wstępna analiza dokonana na wspólnym spotkaniu z UW wykazała, że przy opracowywaniu o.o.o. na bazie przepisów odrębnych należy zwrócić uwagę na warunki techniczne, prawo lokalne, przepisy dot. środowiska, zabytków oraz normy i przepisy prawa cywilnego".