partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu  10.04.2015 r. w siedzibie MPOIA odbyło się spotkanie z panią Elżbietą Gabryś – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego oraz panią Ewą Oleś – kierownikiem w WIUW. Ze strony Izby w spotkaniu udział wzięli : kol. arch. Marek Tarko - Przewodniczący Rady, kol. arch. Bożena Nieroda - z-ca Przewodniczącego oraz kol. arch. Witold Zieliński - z-ca Przewodniczącego Rady.


Podczas spotkania potwierdzona została potrzeba zmiany przepisów dot. ustalania obszaru oddziaływania obiektu
, ponieważ obecnie obowiązujące są niejasne zwłaszcza z powodu odwołania do przepisów odrębnych, które są niedookreślone.
W działaniach legislacyjnych dot. reformy przepisów określających o.o.o. – zaplanowano współpracę MPOIA z UW.


Podczas spotkania stwierdzono także, że ponieważ mała nowelizacja prawa budowlanego niedługo wejdzie w życie, konieczne jest opracowanie odpowiednich informacji dot. o.o.o., którymi będą mogli kierować się urzędnicy i architekci.

Wstępna analiza dokonana na wspólnym spotkaniu z UW wykazała, że przy opracowywaniu o.o.o. na bazie przepisów odrębnych należy zwrócić uwagę na warunki techniczne, prawo lokalne, przepisy dot. środowiska, zabytków oraz normy i przepisy prawa cywilnego".

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP