partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 28 marca odbył się Jedenasty Sprawozdawczy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Delegatów i Gości powitał Przewodniczący Rady Marek Tarko. Następnie zabrali głos zaproszeni Goście: p. Elżbieta Gabryś, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Piotr Gadomski – wiceprezes Krajowej Rady IARP, oraz Bohdan Biś Lisowski Prezes Krakowskiego Oddziału SARP. Pozdrowienia do Delegatów skierował także Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Stanisław Karczmarczyk, który nie mógł uczestniczyć w obradach.

Uczestniczyło 44 delegatów (na ogólną liczbę 65).

Zjazd przyjął sprawozdania Rady i statutowych organów, preliminarz budżetowy oraz udzielił absolutorium Radzie.

 

 • DSC_7727
 • DSC_7739
 • DSC_7751
 • DSC_7753
 • DSC_7754
 • DSC_7756
 • DSC_7761
 • DSC_7763
 • DSC_7768
 • DSC_7770
 • DSC_7773
 • DSC_7776
 • DSC_7777
 • DSC_7779
 • DSC_7781
 • DSC_7786
 • DSC_7789
 • DSC_7799
 • DSC_7802
 • DSC_7805
 • DSC_7818