partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 28 marca odbył się Jedenasty Sprawozdawczy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Delegatów i Gości powitał Przewodniczący Rady Marek Tarko. Następnie zabrali głos zaproszeni Goście: p. Elżbieta Gabryś, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Piotr Gadomski – wiceprezes Krajowej Rady IARP, oraz Bohdan Biś Lisowski Prezes Krakowskiego Oddziału SARP. Pozdrowienia do Delegatów skierował także Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Stanisław Karczmarczyk, który nie mógł uczestniczyć w obradach.

Uczestniczyło 44 delegatów (na ogólną liczbę 65).

Zjazd przyjął sprawozdania Rady i statutowych organów, preliminarz budżetowy oraz udzielił absolutorium Radzie.

 

 • DSC_7727
 • DSC_7739
 • DSC_7751
 • DSC_7753
 • DSC_7754
 • DSC_7756
 • DSC_7761
 • DSC_7763
 • DSC_7768
 • DSC_7770
 • DSC_7773
 • DSC_7776
 • DSC_7777
 • DSC_7779
 • DSC_7781
 • DSC_7786
 • DSC_7789
 • DSC_7799
 • DSC_7802
 • DSC_7805
 • DSC_7818


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP