partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


26 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady MPOIA z Panem Stanisławem Niemczykiem Architektem IARP. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Tarko, Witold Zieliński, Anna Serafin.


Celem spotkania było omówienie kontynuowania współpracy w zakresie kształcenia architektów, poprzez umożliwienie kontaktu członkom MPOIA z dziełami zrealizowanymi, lub będącymi w realizacji oraz bezpośredniego kontaktu z Twórcą tych obiektów. Wcześniej takie działania były już realizowane w ramach Dni Skupienia Architektów w Gródku n/Dunajcem, gdzie odbyło się spotkanie z Mistrzem w dniu 26.04.2013 r. oraz kolejne - 27.09.2013 r. – połączone z wizytą na budowie klasztoru i kościoła pw. Św. Franciszka i św. Klary w Tychach. Dzięki spotkaniom mogliśmy poczuć atmosferę niezwykłej architektury i zapytać o doświadczenia związane z jej realizacją.


Wstępnie ustalono spotkanie wyjazdowe na budowie w/w obiektu na dzień 19 czerwca 2015 roku. Pan Stanisław Niemczyk zadeklarował ze swej strony gotowość do takich spotkań i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pracy w tworzeniu architektury sakralnej również z architektami członkami MPOIA.

AS

 

  • 1
  • 2


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP