partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniu 18.02.2015 o godzinie 16.00 w siedzibie MpOIA gościł dr hab. inż. arch. Arturem Jasińskim, prof. KAAFM.

Ze strony Rady MPOIA, w spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady arch. Marek Tarko oraz Wiceprzewodniczący Rady MPOIA i koordynator Zespołu ds. Kształcenia arch. Witold Zieliński.


1.Tematem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy MPOIA a WYDZIAŁEM ARCHITEKTURY I SZTUK PIĘKNYCH Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.


Celem porozumienia jest współdziałanie Uczelni i Małopolskiej Izby Architektów RP na rzecz:

• promowania roli i pozycji zawodu architekta w Państwie i społeczeństwie, zgodnego z aktualnymi warunkami prawnymi, kulturowymi i społecznymi,

• kształtowania programów nauczania,

• podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry naukowo dydaktycznej Uczelni oraz członków MPOIA,

• podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów w trybie przyjętego programu praktyk zawodowych, oraz poprzez współpracę w ramach aktywności studenckich kół naukowych,

• podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych, edukacyjnych i popularyzatorskich, w tym w zakresie Programu Powszechnej Edukacji Architektonicznej,

• współdziałanie z Radą MPOIA oraz jej Zespołami Problemowymi w zakresie podejmowanych inicjatyw, w tym w zakresie działań legislacyjnych.


Porozumienie podpisali :

ze strony Uczelni :dr hab. inż. arch. Arturem Jasińskim, prof. KAAFM

ze strony MpOIA : arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady


2. W dalszej części spotkania omówiono udział przedstawicieli MPOIA w sesji egzaminacyjnej na KAAFM w charakterze obserwatorów, a później w charakterze egzaminatorów zewnętrznych. Uczelnia zadeklarowała wolę współpracy w tym zakresie.


3. W dniu 2014 roku weszła w życie tzw. Ustawa deregulacyjna. Uczelnia wykazała zainteresowanie współpracą z MPOIA w zakresie dostosowania programu Uczelni do wymagań Izby oraz podjęcie próby opracowania programu pilotażowego w zakresie kształcenia i praktyk zawodowych.


4. Praktyki studenckie. Dyskutowano nad standardem praktyk zawodowych, współpracą z MPOIA w zakresie koordynacji lub nadzoru nad przebiegiem praktyk. Dyskutowano nad koncepcją ulokowania praktyki zawodowej, w wymiarze minimum 6 miesięcy, po pierwszym stopniu studiów.

MPOIA zaproponowała Władzom Uczelni wydelegowanie swoich przedstawicieli do następujących stałych zespołów roboczych działających przy Radzie MpOIA :

a/ Zespołu ds. Legislacji

b/ Zespołu ds. Kształcenia

c/ Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu

d/ Zespołu Rzeczoznawców

 

  • 1
  • 2
  • mini


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP