partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 11 lutego miała miejsce uroczystość wręczenia uprawnień. Otrzymało je 41 architektów.


Zebranych przywitał Wiceprzewodniczący Rady MpOIA Witold Zieliński.


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  - Witold Sztorc zapowiedział szykujące się wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane.


W dalszej części Maciej Nitka - Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta arch. Maciej Nitka zaprosił do włączenia się w działania prowadzone w ramach Dni Edukacji Architektonicznej oraz do aktywności w ramach działania portali prowadzonych przez MpOIA: mpoia..pl oraz WarsztatArchitekta.pl.


Uroczystość prowadzili: Maria Janik - członek Rady MPOIA oraz Wojciech Chmielewski - członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.


Na zakończenie Witold Sztorc życzył zebranym pomyślności w życiu zawodowym.


 • 01
 • 02
 • 02a
 • 03
 • 04
 • 04b
 • 05
 • 06
 • 07
 • 07a
 • 08
 • 09