partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 11 lutego miała miejsce uroczystość wręczenia uprawnień. Otrzymało je 41 architektów.


Zebranych przywitał Wiceprzewodniczący Rady MpOIA Witold Zieliński.


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  - Witold Sztorc zapowiedział szykujące się wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane.


W dalszej części Maciej Nitka - Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta arch. Maciej Nitka zaprosił do włączenia się w działania prowadzone w ramach Dni Edukacji Architektonicznej oraz do aktywności w ramach działania portali prowadzonych przez MpOIA: mpoia..pl oraz WarsztatArchitekta.pl.


Uroczystość prowadzili: Maria Janik - członek Rady MPOIA oraz Wojciech Chmielewski - członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.


Na zakończenie Witold Sztorc życzył zebranym pomyślności w życiu zawodowym.


 • 01
 • 02
 • 02a
 • 03
 • 04
 • 04b
 • 05
 • 06
 • 07
 • 07a
 • 08
 • 09


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP