partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniu 26.11.20-14 r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady MPOIA, kol. Marka Tarko do Krakowa przybyli: kol. Ryszard Gruda - Prezes Krajowej Rady IARP, kol. Piotr Gadomski - Wiceprezes KRAI, kol. Krzysztof Ozimek - Sekretarz KRIA oraz kol. Piotr Andrzejewski - Członek Krajowej Rady i Przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy KRIA. W posiedzeniu Rady MPOIA uczestniczył również Członek Krajowej Rady - kol. Borysław Czarakcziew - Pełnomocnik KRIA ds. zagranicznych.


Gościliśmy również kol. Kazimierza Butelskiego Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a także kol. Małgorzatę Pilinkiewicz - Przewodniczącą Rady Śląskiej OIA. Wirtualnie, dzięki transmisji internetowej on-line w spotkaniu uczestniczył kol. Mikołaj Machulik - Sekretarz Rady Śląskiej OIA. Było to możliwe dzięki instalacji telemostu pomiędzy siedzibą Małopolskiej Okręgowej Izby a siedzibą Śląskiej OIA.


Zaproszenie przyjęli również Koledzy pełniący funkcje w organach MPOIA: kol. Krzysztof Kiendra - Przewodniczący OKR, kol. Krzysztof Bojanowski Przewodniczący OSD, kol. Witold Sztorc Przewodniczący OKK, kol. Jacek Bruzda - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, oraz kol. Piotr Chuchacz - Sekretarz OSD.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja przygotowana przez Przewodniczącego Rady MPOIA kol. Marka Tarko, dotycząca zadań i priorytetów Izby Architektów wymagających pilnego podjęcia, z uwzględnieniem zadań IARP które są lub mogą być realizowane przez MPOIA (prezentacja w załączeniu).
Podczas posiedzenia Rady, w trzech blokach omówiono następujące zagadnienia:
blok I:  Zadania Izby Architektów RP – priorytety. Model organizacji działań i przepływu informacji w IARP. Relacje Małopolskiej Okręgowej IARP z Krajową Radą IARP.
blok II: Zadania IARP realizowane przez MpOIA w IV kadencji, m.in.:
- Warsztat Architekta
- Zadania legislacyjne
- Konferencje planowane w 2015 i 2016 r.
Omówiono również doświadczenia zawodowe w państwach UE w kontekście zadań legislacyjnych IARP
blok III: Warunki wykonywania zawodu Architekta w Polsce. Zamówienia publiczne. Monitoring konkursów i przetargów.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na duże osiągnięcia Małopolskiej Okręgowej IARP w zakresie zagadnień legislacyjnych. Podkreślono fakt utworzenia w Małopolsce Zespołu ds. Zawodowych, którego jednym z zadań jest analiza wzorów warunków konkursowych i przetargowych oraz podjęcie działań w zakresie ich monitorowania.
 
Prezentacja do pobrania

Na zakończenie spotkania M. Tarko podziękował Gościom i pozostałym zebranym za udział w spotkaniu. Wyraził nadzieją, że przyczyni się ono do lepszego zrozumienia wzajemnych zależności i oczekiwań członków IARP.

  • DSC_7495
  • DSC_7509
  • DSC_7514
  • DSC_7520
  • DSC_7522
  • DSC_7528


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP