partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniu 26.11.20-14 r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady MPOIA, kol. Marka Tarko do Krakowa przybyli: kol. Ryszard Gruda - Prezes Krajowej Rady IARP, kol. Piotr Gadomski - Wiceprezes KRAI, kol. Krzysztof Ozimek - Sekretarz KRIA oraz kol. Piotr Andrzejewski - Członek Krajowej Rady i Przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy KRIA. W posiedzeniu Rady MPOIA uczestniczył również Członek Krajowej Rady - kol. Borysław Czarakcziew - Pełnomocnik KRIA ds. zagranicznych.


Gościliśmy również kol. Kazimierza Butelskiego Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a także kol. Małgorzatę Pilinkiewicz - Przewodniczącą Rady Śląskiej OIA. Wirtualnie, dzięki transmisji internetowej on-line w spotkaniu uczestniczył kol. Mikołaj Machulik - Sekretarz Rady Śląskiej OIA. Było to możliwe dzięki instalacji telemostu pomiędzy siedzibą Małopolskiej Okręgowej Izby a siedzibą Śląskiej OIA.


Zaproszenie przyjęli również Koledzy pełniący funkcje w organach MPOIA: kol. Krzysztof Kiendra - Przewodniczący OKR, kol. Krzysztof Bojanowski Przewodniczący OSD, kol. Witold Sztorc Przewodniczący OKK, kol. Jacek Bruzda - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, oraz kol. Piotr Chuchacz - Sekretarz OSD.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja przygotowana przez Przewodniczącego Rady MPOIA kol. Marka Tarko, dotycząca zadań i priorytetów Izby Architektów wymagających pilnego podjęcia, z uwzględnieniem zadań IARP które są lub mogą być realizowane przez MPOIA (prezentacja w załączeniu).
Podczas posiedzenia Rady, w trzech blokach omówiono następujące zagadnienia:
blok I:  Zadania Izby Architektów RP – priorytety. Model organizacji działań i przepływu informacji w IARP. Relacje Małopolskiej Okręgowej IARP z Krajową Radą IARP.
blok II: Zadania IARP realizowane przez MpOIA w IV kadencji, m.in.:
- Warsztat Architekta
- Zadania legislacyjne
- Konferencje planowane w 2015 i 2016 r.
Omówiono również doświadczenia zawodowe w państwach UE w kontekście zadań legislacyjnych IARP
blok III: Warunki wykonywania zawodu Architekta w Polsce. Zamówienia publiczne. Monitoring konkursów i przetargów.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na duże osiągnięcia Małopolskiej Okręgowej IARP w zakresie zagadnień legislacyjnych. Podkreślono fakt utworzenia w Małopolsce Zespołu ds. Zawodowych, którego jednym z zadań jest analiza wzorów warunków konkursowych i przetargowych oraz podjęcie działań w zakresie ich monitorowania.
 
Prezentacja do pobrania

Na zakończenie spotkania M. Tarko podziękował Gościom i pozostałym zebranym za udział w spotkaniu. Wyraził nadzieją, że przyczyni się ono do lepszego zrozumienia wzajemnych zależności i oczekiwań członków IARP.

  • DSC_7495
  • DSC_7509
  • DSC_7514
  • DSC_7520
  • DSC_7522
  • DSC_7528