partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniu 23 października 2014 r w Iwkowej k. Lipnicy Murowanej odbyła się narada szefów służb nadzoru budowlanego.

Relacja tutaj