partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 14.10.2014 r. w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1, słynnej „podchorążówce”, w której fundamentach tkwią jeszcze relikty wspaniałej niegdyś letniej królewskiej rezydencji w Łobzowie, odbyło się spotkanie przedstawicieli MPOIA z Władzami Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej .

Tematem spotkania było powołanie przy dziekanie WAPK Rady Pracodawców. W trakcie spotkania padła propozycja udziału w przyszłej Radzie trzech przedstawicieli MPOIA w osobach: kol. arch. Marek Tarko, kol. arch. Witold Zieliński i kol. arch. Witold Sztorc.

Omówiono również bieżące stosunki pomiędzy obu instytucjami.

Uzgodniono konieczność podpisania Porozumienia określającego wzajemne relacje i wspólne działania.

Tekst projektu Porozumienia przekazany został do wzajemnych konsultacji.


W spotkaniu udział wzięli :

ze strony WA PK :

1. prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich – Dziekan

2. dr hab. inż. arch. Anna Kantarek – Prodziekan

3. dr inż. arch. Rafał Zawisza – Prodziekan

4. dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski


ze strony MPOIA :

1. arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady MPOIA

2. arch. Witold Zieliński – członek Rady MPOIAWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP