partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Na zaproszenie Rady MPOIA przyjechał arch. Jacek Miller (DSOIA), członek Krajowej Rady IARP, współautor dokumentu Standardy wykonywania zawodu i zakres usług architekta.


Dokument ten przygotowany został w Dolnośląskiej OIA na zlecenie Rady Krajowej poprzedniej kadencji. Obecnie rozpoczął się etap konsultacji tekstu. Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt – o czym poinformował nas kol. J. Miller - że MPOIA jako pierwsza zaproponowała spotkanie oraz dyskusję i przystąpiła do niej z przygotowanymi uwagami powstałymi w wyniku prowadzonych analiz.


Na spotkanie poświęcone propozycjom zawartym w „Standardach..” przybyli – poza Radą MPOIA – zaproszeni architekci - członkowie okręgowych Komisji (OKR, OKK), Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, jego Zastępcy oraz Delegaci na Zjazd Krajowy IARP oraz członkowie Zespołów: ds. Legislacji i Rzeczoznawców.


Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Marek Tarko. Jacek Miller przedstawił główne założenia tekstu, który był wcześniej przesłany uczestnikom czwartkowego spotkania co wpłynęło na bardzo merytoryczny poziom dyskusji.


Ustalono, że uczestnicy spotkania przekażą swoje uwagi w formie pisemnej, które – po opracowaniu przez Radę MPOIA – zostaną przekazane Autorom dokumentu i Radzie Krajowej IARP. Opublikujemy je także na naszej stronie internetowej. Wraz z ich publikacją skierujemy do Członków MPOIA prośbę o przesyłanie swoich uwag.

M. Tarko, M. Nitka

 

  • unnamed
  • unnamed2
  • unnamed3
  • unnamed4
  • unnamed5