partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Na zaproszenie Rady MPOIA przyjechał arch. Jacek Miller (DSOIA), członek Krajowej Rady IARP, współautor dokumentu Standardy wykonywania zawodu i zakres usług architekta.


Dokument ten przygotowany został w Dolnośląskiej OIA na zlecenie Rady Krajowej poprzedniej kadencji. Obecnie rozpoczął się etap konsultacji tekstu. Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt – o czym poinformował nas kol. J. Miller - że MPOIA jako pierwsza zaproponowała spotkanie oraz dyskusję i przystąpiła do niej z przygotowanymi uwagami powstałymi w wyniku prowadzonych analiz.


Na spotkanie poświęcone propozycjom zawartym w „Standardach..” przybyli – poza Radą MPOIA – zaproszeni architekci - członkowie okręgowych Komisji (OKR, OKK), Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, jego Zastępcy oraz Delegaci na Zjazd Krajowy IARP oraz członkowie Zespołów: ds. Legislacji i Rzeczoznawców.


Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Marek Tarko. Jacek Miller przedstawił główne założenia tekstu, który był wcześniej przesłany uczestnikom czwartkowego spotkania co wpłynęło na bardzo merytoryczny poziom dyskusji.


Ustalono, że uczestnicy spotkania przekażą swoje uwagi w formie pisemnej, które – po opracowaniu przez Radę MPOIA – zostaną przekazane Autorom dokumentu i Radzie Krajowej IARP. Opublikujemy je także na naszej stronie internetowej. Wraz z ich publikacją skierujemy do Członków MPOIA prośbę o przesyłanie swoich uwag.

M. Tarko, M. Nitka

 

  • unnamed
  • unnamed2
  • unnamed3
  • unnamed4
  • unnamed5


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP