partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

We wtorkowe popołudnie skąpana w słońcu Krynica witała przybywających z całego kraju na obchody 80-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa znakomitych gości. Byli wśród nich przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, uczelni technicznych, ośrodków badawczo-rozwojowych, organizacji, stowarzyszeń i środowisk naukowo-technicznych, wśród nich m.in. Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Janusz Żbik, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prof. Zygmunt Niewiadomski.

MpOIA reprezentowali: Przewodniczący Rady Marek Tarko i (pisząca te słowa) Maria Janik.

Tak piękny jubileusz był oczywiście okazją do miłych wspomnień oraz wielu serdecznych życzeń i gratulacji, wśród których były też przesłane przez Prezydenta PR Bronisława Komorowskiego, który objął tę uroczystość swym patronatem.

Na ręce Przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko złożono wiele adresów okolicznościowych. Życzenia i gratulacje od architektów wraz z adresem okolicznościowym w imieniu własnym i Prezesa Izby Architektów Ryszarda Grudy złożył Marek Tarko, Przewodniczący Rady MpOIA.

Po okolicznościowych wystąpieniach m.in. Przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko i Ministra Janusza Żbika uhonorowano zasłużonych członków nagrodami i medalami PZITB oraz odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi.

W wypowiedziach przewijały się wspomnienia osób i zdarzeń, pojawiały się też metafory o pięknie „splecionym warkoczu” nauki i techniki, o doświadczeniu, idącym w parze z zapałem młodości, tj. o „siwych włosach i silnych rękach”. Podkreślano też, że to nie struktury są istotą tej szacownej organizacji, ale ludzie, wspaniali ludzie – wybitni teoretycy i praktycy inżynierii budowlanej, mający w swym dorobku znaczące osiągnięcia dla rozwoju myśli technicznej, ale też zacni obywatele, patrioci, ludzie honoru i wielkich zasług dla Ojczyzny, którzy niegdyś byli członkami PZIB a następnie PZITB, jak i ci, którzy – naśladując poprzedników – dziś ten związek tworzą.

Część oficjalną zakończył referat Stefana Pyraka i Izabeli Gałat poświęcony historii PZITB oraz prezentacja Stanisława Karczmarczyka (uhonorowanego wcześniej Nagrodą PZITB), który bardzo interesująco opowiedział o kilku wybranych realizacjach i specjalistycznych pracach inżynierskich, dotyczących obiektów zabytkowych (Wawel – baszty Senatorska i Sandomierska, dziedziniec zamku w Baranowie Sandomierskim, twierdza w Kamieńcu Podolskim, katedra w Grodnie) jak i współczesnych, z nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi (budynek Polskiego Radia w Krakowie, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Krzesło Kantora we Wrocławiu).

W dniach 14-19 września odbywa się również 60. już, zatem także jubileuszowa, Konferencja Naukowa Krynica 2014

arch. Maria Janik
Krynica, 16.09.2014

  • 2014-09-18-krynica-001
  • 2014-09-18-krynica-002
  • 2014-09-18-krynica-003
  • 2014-09-18-krynica-004
  • 2014-09-18-krynica-005
  • 2014-09-18-krynica-006
  • 2014-09-18-krynica-007
  • 2014-09-18-krynica-008

 

W załączeniu: nasz adres okolicznościowy

Więcej o jubileuszu i o PZITB w tekście Ryszarda Trykosko, Przewodniczącego PZITB: tutaj.

 

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP