partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Już po raz czwarty w Operze Krakowskie spotkali się architekci i inżynierowie zrzeszeni w obu izbach zawodowych. Świętowano wspólnie Dzień Budowlanych połączony w tym roku z jubileuszem 80-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Z tej okazji wieczór zaszczycili wybitni Goście (lista zaproszonych w załączeniu).

Jubileuszowe przemówienie wygłosił p. Marian Płachecki – Przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB.

 

Ważnym był fakt przyjęcia nowej nazwy uroczystości:

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2014

ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY WIECZÓR W OPERZE

 

Uroczystość rozpoczęły przemówienia obu Przewodniczących Rad: MOIIB – Stanisława Karczmarczyka i MPOIA – Marka Tarko – istotne w kontekście niewygasłych jeszcze dyskusji różniących dwa środowiska zawodowe. W załączeniu zamieszczamy teksty obu wystąpień.

Po gorąco oklaskiwanej części muzycznej, na którą złożyły się arie operetkowe i utwory musicalowe – goście zebrali się w foyer Opery na spotkaniu towarzyskim.

 

Wystąpienie Marka Tarko (MPOIA)
Wystąpienie Stanisława Karczmarczyka (MOIIB)

 

  • 2014-09-13-opera-001
  • 2014-09-13-opera-002
  • 2014-09-13-opera-003
  • 2014-09-13-opera-004
  • 2014-09-13-opera-005
  • 2014-09-13-opera-006

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP