partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Już po raz czwarty w Operze Krakowskie spotkali się architekci i inżynierowie zrzeszeni w obu izbach zawodowych. Świętowano wspólnie Dzień Budowlanych połączony w tym roku z jubileuszem 80-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Z tej okazji wieczór zaszczycili wybitni Goście (lista zaproszonych w załączeniu).

Jubileuszowe przemówienie wygłosił p. Marian Płachecki – Przewodniczący Małopolskiego Oddziału PZITB.

 

Ważnym był fakt przyjęcia nowej nazwy uroczystości:

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2014

ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY WIECZÓR W OPERZE

 

Uroczystość rozpoczęły przemówienia obu Przewodniczących Rad: MOIIB – Stanisława Karczmarczyka i MPOIA – Marka Tarko – istotne w kontekście niewygasłych jeszcze dyskusji różniących dwa środowiska zawodowe. W załączeniu zamieszczamy teksty obu wystąpień.

Po gorąco oklaskiwanej części muzycznej, na którą złożyły się arie operetkowe i utwory musicalowe – goście zebrali się w foyer Opery na spotkaniu towarzyskim.

 

Wystąpienie Marka Tarko (MPOIA)
Wystąpienie Stanisława Karczmarczyka (MOIIB)

 

  • 2014-09-13-opera-001
  • 2014-09-13-opera-002
  • 2014-09-13-opera-003
  • 2014-09-13-opera-004
  • 2014-09-13-opera-005
  • 2014-09-13-opera-006