partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

13 września 2014, tradycyjnie już, małopolscy architekci wraz z inżynierami budownictwa świętować będą wspólnie w gmachu Opery Krakowskiej z okazji "Dnia Budowlanych". W naszym gronie oczywiście nie zabraknie przedstawicieli PZITB - szacownej organizacji, obchodzącej w tym roku jubileusz 80-lecia.

 

W części oficjalnej: wystąpienia Przewodniczących Rad MOIIB i MpOIA - Stanisława Karczmarczyka i Marka Tarko oraz Mariana Płacheckiego - Przewodniczącego Małopolskiego Oddziału PZITB; wręczenie odznaczeń i statuetek. 

W części artystycznej - Koncert operetkowo-musicalowy w wykonaniu artystów Opery Krakowskiej. 

Wzorem lat ubiegłych wieczór zakończy spotkanie towarzyskie architektów i inżynierów budownictwa w foyer Opery.

 

Opera Krakowska; Kraków, ul. Lubicz 48

13 września 2014, godz. 17.30

Rada MpOIA serdecznie zaprasza!

 

Sprzedaż biletów dla architektów - członków MpOIA - od 25 sierpnia w biurze Izby (Kraków, ul. Kraszewskiego 36); 

cena - 25 zł; Ilość miejsc ograniczona!Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP