partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

17 lipca 2014 r. z inicjatywy Przewodniczącego Rady MpOIA odbyło się spotkanie z Władzami Wydziału Architektury PK. 

Gośćmi Izby byli: dr hab. arch. Agata Kantarek, dr arch. Rafał Zawisza oraz Prezes Krakowskiego Oddziału SARP – arch. Bohdan Biś Lisowski.

Omówiono dotychczasowe doświadczenia, zwrócono uwagę na konieczność unormowania współpracy min. w zakresie wypracowania porozumienia ws. egzaminatorów zewnętrznych a zwłaszcza: 

  • kryteriów dotyczących wyboru egzaminatorów
  • definicji roli egzaminatora (na bazie regulaminów WAPK)
  • systemu informacji o sesjach
  • diet dla egzaminatorów
  • systematycznych spotkań z omówieniem wniosków po sesjach egzaminacyjnych
  • DSC_7282
  • DSC_7284