partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 23 lipca miała miejsce uroczystość wręczenia uprawnień. Otrzymało je 38 architektów.

Zebranych przywitał Przewodniczący Rady MpOIA Marek Tarko.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  - arch. Witold Sztorc zapowiedział zmianę zasad przeprowadzanych egzaminów począwszy od następnej sesji. 

Na koniec Marek Tarko zaprosił zebranych do włączenia się do działań MpOIA związanych z edukacją i internetową aktywnością izby. Maria Janik przedstawiła zarys głównych kierunków działań edukacyjnych natomiast Maciej Nitka i Łukasz Krawontka – zasady funkcjonowania strony internetowej mpoia.pl oraz WarsztatArchitekta.pl.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.mpoia.pl/images/1wydarzenia/2014-07-23_wreczenie_decyzji