partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Ze strony Urzędu w spotkaniu udział wzięli: arch.Tomasz Bobrowski – Głowny Architekt m. Krakowa, arch. Tomasz Pelc – z-ca Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK.

 

Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów reprezentowali: arch.Marek Tarko – Przewodniczący oraz kol. arch. Witold Zieliński.

Spotkanie było pretekstem do wymiany poglądów na temat roli i rangi Głównego Architekta Miasta oraz zakresu możliwej współpracy.

Przedstawiciele Rady zaproponowali ustalenie stałych systematycznych kontaktów oraz współpracy w zakresie:

  1. współdziałania w zakresie wzmocnienia rangi i roli Głównego Architekta Miasta
  2. wymiany informacji na temat nowych inwestycji ważnych dla m. Krakowa oraz inwestycji kontrowersyjnych
  3. współpracy przy reformie procedur konkursowych
  4. wprowadzenia czytelnych zasad wykonywania analiz urbanistycznych oraz podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia zapisów decyzji o warunkach zabudowy
  5. działań edukacyjnych, takich jak szkolenia prowadzone przez przedstawicieli UMK


  • 001
  • 002