partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 7 lipca odbyło się posiedzenie Prezydium Rady, w którym wzięli udział: M. Tarko, B. Nieroda, W. Dobrzański. G. Lechowicz, W. Zieliński i M. Nitka.

Przybyli też zaproszeni Goście: przewodniczący OKK – Witold Sztorc, Przewodniczący OSD – Krzysztof Bojanowski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Jacek Bruzda oraz członek KRIA - Borysław Czarakcziew.

 

Przedmiotem spotkania było omówienie uwag do projektu Kodeksu Budowlanego. Prezydium wyraziło negatywną opinię, dotyczącą wartości zapisów Kodeksu - zgodnie z wnioskami zamieszczonymi w recenzji autorstwa B. Nierody. Omówiono także opinie dot. w/w tekstu, opracowane przez Śląską OIA oraz Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

 

 

Następnie zebrani zapoznali się ze stanem przygotowań prowadzonych przez Radę Krajową, wobec terminu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej oraz zwołanego Nadzwyczajnego Zjazdu IARP. Zjazd ten – wg informacji przekazanej przez B. Czarakcziewa – powinien opracować niezbędne regulaminy i wzory zaświadczeń dotyczących kandydatów na członków IARP, którzy zgłoszą zamiar wpisania się na listę, a którzy posiadają ograniczone uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej