partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

2 lipca 2014 r. odbyło się spotkanie Rady MpOIA z członkami Przezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Radę  MOIIB reprezentowali:
Stanisław Karczmarczyk – Przewodniczący, Janusz Skawińskiego – wiceprzewodniczący, Mirosław Boryczko – skarbnik oraz Henryk Trębacz – członek Prezydium.

Radę MpOIA reprezentowali: Marek Tarko, Anna Serafin, Maria Janik, Witold Zieliński, Grzegorz Lechowicz, Wojciech Dobrzański i Maciej Nitka

 

 

Omówiono problemy związane z ustawą deregulacyjną, kwestię rzeczoznawców p-poż i odbiorów budynków przez PSP, powołania zespołów roboczych dla opracowania standardów projektu budowlanego, egzaminów na uprawnienia, spotkań z przedstawicielami Starostw Powiatowych, a także stan przygotowań do jesiennej Gali w Operze Krakowskiej.