partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 26.06.2014 odbyło się spotkanie z Panią arch. Elżbietą Gabryś – Dyrektor Wydziału Infrastruktury  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie współpracy z MpOIA.

Z ramienia Urzędu Wojewódzkiego obecna była również Pani Ewa Oleś – Kierownik Oddziału. W spotkaniu uczestniczyli ze strony Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów : kol. arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady, kol. arch. Bożena Nieroda – Wiceprzewodnicząca Rady oraz członkowie Rady - kol. arch. Anna Serafin i  kol. arch. Witold Zieliński. W trakcie spotkania przekazano na ręce Pani Dyrektor  pismo zawierające interpretacje pojęć opracowane przez Zespół Legislacyjny MpOIA. Przekazano również  informację odnośnie konferencji organizowanych przez MpOIA   oraz plany w tym zakresie. Urząd Wojewódzki wykazał duże zainteresowanie inicjatywą powołania przy Radzie MpOIA - Forum Architektów - urzędników. Inne tematy podjęte w trakcie spotkania: - różnica w interpretacji przepisów przez poszczególne ogniwa administracji 

- sprawa interpretacji przepisów przez sądy administracyjne i powszechne
- cykliczne spotkania przedstawicieli MUW z przedstawicielami  Starostw w MOIIB
- możliwości współdziałania MpOIA z MUW w zakresie ujednolicania interpretacji prawa
- możliwość współdziałania MUW w aktywnościach edukacyjnych w zakresie kształtowania przestrzeni oraz architektury  prowadzonych przez MpOIA, a kierowanych do dzieci i młodzieży
Na koniec spotkania Przewodniczący Izby podarował Pani Dyrektor oraz Pani Kierownik materiały z ostatnich konferencji pt. „Uzdrowiska górskie i podgórskie”, które odbyły się w Krynicy i w Szczawnicy oraz książeczkę pt. „Historia pewnego domu” wydaną przez MpOIA.