partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 24.06.2014 w siedzibie  Oddziału Krakowskiego SARP odbyło się spotkanie Kolegium Sędziów Konkursowych, w którym uczestniczył członek Rady MpOIA Wojciech Dobrzański. Spotkanie prowadził Przewodniczący KSK - arch. Krzysztof Ingarden. Tematem spotkania było omówienie problematyki związanej z organizacją konkursów architektonicznych przy obowiązujących regulacjach prawnych. Problem ten będzie tematem organizowanej w dniach 27-28.06.2014 r. w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju konferencji przy udziale Minister Elżbiety Bieńkowskiej. Inicjatorem konferencji jest arch. Tomasz Konior z Katowic – Przewodniczący KSK przy ZG SARP. Omówiono wady istniejących regulacji prawnych, konieczność pokazywania Inwestorom korzystnych stron organizowania konkursów, a także potrzebę powołania zespołu przedstawicieli SARP i Izby Architektów do reprezentowania wspólnego stanowiska środowiska architektów. W konferencji udział weźmie członek Rady MpOIA - arch. Stanisław Deńko.