partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

SPOTKANIE MAŁOPOLSKIEJ OIA ZE ŚLĄSKĄ OIA, dot. EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Katowice – 11 czerwca 2014

Realizując zadanie nawiązywania współpracy między okręgami udaliśmy się z pierwszą wizytą do Katowic.Spotkanie odbyło się we środę, 11 czerwca o godzinie 15.oo w Katowicach i przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Przekazaliśmy nasze książeczki (z informacją o planowanym dodruku i możliwości zamówienia przez okręgi) oraz pokazaliśmy kalendarze z rysunkami dzieci.

Do śląskiej siedziby Izby Architektów przybyli architekci, zarówno członkowie IA jak i SARP-u, m.in.:

Mikołaj Machulik – (SARP K-ce i Rada SLOIA);

Magda Krauze – (SARP K-ce/ MpOIA) – Mikołów;  

Marta Kęska-Pyrz – (SARP K-ce/ SLOIA) – Zabrze;  

Marek Wiktorczyk – (SARP K-ce/ SLOIA) – Katowice; 

Agnieszka Wereszczyńska – (SLOIA) – Częstochowa,  

Agnieszka Kostrzewa-Szmulka – (SLOIA) – Częstochowa;  

przedstawiciele Małopolskiej OIA:

Małgorzata Gruszka - członek KRIA w III kadencji, Przewodnicząca ponadkadencyjnego Zespołu ds. Edukacji Architektonicznej, która wprowadziła program Kształtowanie Przestrzeni

Maciej Nitka - członek Rady MpOIA, koordynator zespołu informacji MpOIA, Szef Bura Portalu WarsztatArchitekta.pl - delegowany do bieżącej koordynacji współpracy w działaniach edukacyjnych 

ze Śląską OIA;  

Maria Janik - członek Rady MpOIA, koordynator edukacji architektonicznej w MpOIA;

Gospodarzem spotkania był Mikołaj Machulik, sekretarz Śląskiej OIA, 

     reprezentujący również Zarząd SARP/Katowice.

W części spotkania uczestniczyła też Przewodnicząca Rady Śląskiej OIA, Małgorzata Pilinkiewicz.

 

Przedstawiliśmy kolegom ze Śląskiej OIAkrótką prezentację i przekazaliśmy nasze doświadczenia w prowadzeniu małopolskich programów edukacyjnych, takich jak:

- Dzieci w Kole – jedna z pierwszych akcji, skierowana do najmłodszych – pod patronatem MpOIA

- Dzień Edukacji Architektonicznej – konkurs dla dzieci Dom i Ogród Naszych Marzeń

- Dzielnica Marzeń program dla młodzieży gimnazjalnej we współpracy z uczelnią architektoniczną

- Miasto Naszych Marzeń (Krynica 2011)

- Kształtowanie Przestrzeni założenia i przebieg pilotażowej edycji programu ogólnopolskiego

Omawiane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem, ponieważ osoby, które przybyły na to spotkanie rozważały już możliwość podjęcia podobnych przedsięwzięć, jednak byłoby to – cytując jedną zuczestniczek spotkania, Agnieszkę Wereszczyńską: ”…budowanie czegoś od podstaw, bez wsparcia od osób, które już dotknęły tego tematu (…); …bez programu, zasad i konkretnej wizji trudno było zacząć”.  I dalej:„Wiemy, że chcemy to robić, ale nie wiemy jak. Od czego zacząć, gdzie się udać, co zrobić samodzielnie, a do czego potrzebny będzie już zespół.”

Po prezentacji odpowiadaliśmy na pytania uczestników przyszłych działań edukacyjnych, dotyczące konkretów – głównie praktycznej strony prowadzenia Edukacji Architektonicznej Dzieci i Młodzieży  EADiM, zarówno w fazie przygotowawczej, w czasie akcji, jak i po jej przeprowadzeniu. Zwróciliśmy m.in. uwagę na konieczność stworzenia platformy informacyjnej zarówno dla prowadzących jak i dla uczestników i różnych form prezentacji efektów (wystawa prac, zamieszczenie zdjęć w internecie, współpraca z mediami i przedstawicielami władz), oraz pozyskiwanie sponsorów i przychylności różnych osób dla tych akcji.

Nieco inna specyfika śląskiej Izby, w której architekci zgrupowani są w kilku ośrodkach oraz chęć do grupowego przedyskutowania tematu i wspólnego pokonywania pierwszych kroków doprowadziły do wniosku, że zamiast jednego koordynatora utworzą sztab koordynacyjny. 

Mikołaj Machulik zadeklarował wsparcie dla EADiM ze strony ŚlOIA i pomoc w sprawach organizacyjnych.

My zaoferowaliśmy pomoc w trakcie realizacji poszczególnych etapów, tj. praktyczne rozwiązania i sugestie, na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń.

 

Maria Janik, MpOIA