partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniach 30-31 maja 2014r. w siedzibie Krajowej Izby Architektów w Warszawie odbył się III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. 

W obradach, w których wzięło udział 73 delegatów z 16 Izb Okręgowych, dokonano wyborów do władz Izby na czwartą kadencję.
Prezesem Izby został Ryszard Gruda z Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów.

W skład Rady weszli:

 1. Piotr Andrzejewski (WMOIA),
 2. Borys Czarakcziew (MpOIA),
 3. Karol Fiedor (WPOIA),
 4. Piotr Franta (SLOIA),
 5. Piotr Gadomski (WMOIA),
 6. Wojciech Gęsiak (MAOIA),
 7. Mirosław Hagemejer (LBOIA),
 8. Leszek Horodyski (LUOIA),
 9. Jacek Miller (DSOIA),
 10. Krzysztof Ozimek (MAOIA),
 11. Andrzej Poniewierka (DSOIA),
 12. Sławomir Żak (DSOIA). 

 

Na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej kandydowali Stanisław Łapieński-Piechota (PDOIARP), Andrzej Nowak (WPOIARP), Małgorzata Włodarczyk (MPOIARP). W wyniku głosowania funkcję Przewodniczącej KKK objęła Małgorzata Włodarczyk. W skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej weszli (w kolejności otrzymanych głosów):

 1. Andrzej Duda (SLOIARP)
 2. Jerzy Uścinowicz (PDOIARP)
 3. Zbigniew Kowalewski (POOIARP)
 4. Stanisław Łapieński-Piechota (PDOIARP)
 5. Jerzy Kuźmienko (MAOIARP)
 6. Andrzej Nowak (MAOIARP)
 7. Jolanta Zdziech-Naperty (MAOIARP)
 8. Włodzimierz Wilczewski (DSOIARP)
 9. Anna Dąbrowska-Sosak (WMOIARP)
 10. Jacek Nawrocki (MAOIARP)

 

Na funkcję Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego kandydował i objął Kazimierz Butelski (MPOIARP). W skład Krajowego Sądy Dyscyplinarnego weszli (w kolejności otrzymanych głosów):

 1. Alicja Bojarowicz (SWOIARP)
 2. Małgorzata Gruszka (MPOIARP)
 3. Krzysztof Wolski (MAOIARP)
 4. Mikołaj Kołacz (MAOIARP)
 5. Jan Okowiński (MPOIARP)
 6. Krystyna Kakareko (PDOIARP)
 7. Przemysław Wierzbicki (WPOIARP)
 8. Jan Gorgul (LOOIARP)
 9. Marek Mierzejewski (MAOIARP)
 10. Marek Witkowski (SLOIARP)
 11. Małgorzata Kruszko-Szotyńska (POOIARP)
 12. Magdalena Kozień-Woźniak (MPOIARP)
 13. Aleksandra Heine (SLOIARP)
 14. Tadeusz Hołda (WMOIARP)
 15. Bohdan Krusiewicz (MAOIARP)
 16. Piotr Byliński (LOOIARP)
 17. Zenon Nowacki (KPOIARP)
 18. Małgorzata Rudnicka-Kurzeja (SLOIARP)
 19. Waldemar Jasiewicz (PDOIARP)

 

Na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej kandydowali Dorota Bujnowska-Cechniak (MAOIARP), Paweł Filipowicz (LOOIARP). W wyniku głosowania funkcję Przewodniczącego objął Paweł Filipowicz. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli (w kolejności otrzymanych głosów):

 1. Zenon Remi (MPOIARP)
 2. Ewa Rombalska (WMOIARP)
 3. Andrzej Kasprzak (LBOIARP)
 4. Marek Pelc (SLOIARP)
 5. Marek Mikos (MAOIARP)
 6. Dariusz Anisiewicz (SWOIARP)

 

Na funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej kandydowała Maria Jankowska-Olbratowska (KPOIARP) oraz Andrzej Pawlik (MAOIARP). W wyniku głosowania funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej objął Andrzej Pawlik.