partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 1 maja 2014 roku na Rynku Głównym w Krakowie miała miejsce Wystawa pt.: "Architektura Małopolski i Śląska. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej".

W ramach obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaprezentowano  obiekty architektoniczne z Małopolski i Śląska zbudowane w ciągu ostatniej dekady dzięki funduszom unijnym i środkom własnym samorządów województw. Większość z przykładów powstała w wyniku konkursów realizowanych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Prezentowane obiekty, stanowią przykładyzmiany jakie dokonały się w przestrzeni publicznej.Wystawa jest wydarzeniem zarówno środowiskowym SARP i IARP, jak i rzeczywistym festiwalem architektury mającym miejsce na największym placu średniowiecznej Europy.

Wystawa powstała przy współpracy SARP Oddział Kraków i SARP Oddział Katowice. Organizatorem wystawy na Rynku Głównym w Krakowie był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.Wśród gości zaproszonych obecni byli: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa Śląskiego, Mariusz Ścisło - Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zarząd Oddziału Krakowskiego SARP reprezentowali m. innymi : kol Bohdan Lisowski - Prezes Oddziału, kol. Przemysław Gawor, kol. Marek Kaszyński, kol. Piotr Celewicz. Zarząd Oddziału Katowickiego SARP reprezentowali m. innymi: kol. Piotr Buśko i kol.Mikołaj Machulik.Śląską Okręgową Izbę Architektów reprezentowała: kol. Małgorzata Pilinkiewicz - Przewodnicząca Rady. Na zaproszenie kol. Bohdana Lisowskiego w Wystawie udział wzięli przedstawiciele MPOIA : kol. arch. Marek Tarko - Przewodniczący rady oraz koledzy arch. Stanisław Deńko i arch. Witold Zieliński .

Wystawa stała się pretekstem do spotkań przedstawicieli zaprzyjaźnionych izb: Śląskiej i Małopolskiej Dla dobra architektury i architektów prowadzono owocne rozmowy. Na wystawie i poza wystawą można było spotkać również: kol. Jacka Bruzdę, Stanisława Deńkę z córką i wnuczką (gratulacje), Bogusława Sonika - Posła do Parlamentu Europejskiego, Różę Thun - Posłanki do Parlamentu Europejskiego, Janusza Sepioła - Senatora RP, Tomasza Studniarka, Rafała Zawiszę - Prodziekana WA PK i wielu innych. Szczegółowy fotoreportaż z Wystawy możecie zobaczyć na facebooku SARP

https://www.facebook.com/202719269620/photos/a.10152389594379621.1073741931.202719269620/10152389598884621/?type=1&theater