partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informujemy, żeod 20 marca będzie można składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej na rok ubezpieczeniowy 2014/2015. Wniosek należy złożyć w nie później, niż do 14 kwietnia. 

Przypominamy, że ubezpieczenie OC jest ustawowym, corocznym obowiązkiemkażdego architekta. 

WAŻNE: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie możnazawierać ubezpieczenia z okresem wstecznym. Oznacza to, że każdy architekt, który do 14 kwietnia nie wznowi polisy pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej. W razie wystąpienia szkody, nie może liczyć na pokrycie strat przez ubezpieczyciela. 

Podobnie jak w poprzednich latach, elektroniczny wniosek dostępny będzie po zalogowaniu do systemu IARP. Wysokość składek nie uległa zmianie. 

Decydując o wysokości sumy gwarancyjnej warto pamiętać,że wybierając sumęwyższą, niż w roku ubiegłym,zapłacimy 10 proc. niższąskładkę

Staraniem IARP w tym roku udało się wynegocjować rozszerzenie zakresu Umowy Generalnej o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczeniem objęty zostanie każdy architekt, który złoży wniosek obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

Przypominamy o możliwości korzystania z Asysty Prawnej, w ramach ubezpieczenia obowiązkowego. Zachęcamy do korzystania z profesjonalnej wiedzy prawników w rozwiązywaniu Państwa problemów. 

Przypominamy również o możliwości rozszerzenia odpowiedzialności dla architektów prowadzących działalność gospodarczą, poprzez możliwość zawarcia ubezpieczenia OC pracowni architektonicznej lub projektowej. Jest to szczególnie ważne w kontekście ponoszonej odpowiedzialności za podwykonawców (branżystów), przy realizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Zaloguj się do systemu i WYPEŁNIJ WNIOSEK

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Krajowa Rada Izby Architektów RP