partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Pobierz kompletną listę wybranych delegatów wraz z podziałem na obwody.

Jednocześnie informujemy, że III Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP odbędzie się w dniu 29 marca 2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.