partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Rada MPOIA ponawia swoje zaproszenie do nadsyłania uwag i wniosków związanych z problemami jakie architekci napotykają w swojej pracy zawodowej - zwłaszcza związanej z kontaktami z administracją podczas uzgadniania i zatwierdzania projektów. W miarę jak będą napływały informację od Państwa – Zespół będzie podejmował próby opracowania i wyjaśnienia zagadnienia w zależności od charakteru sprawy. Nie możemy oczywiście gwarantować efektu niemniej MPOIA ma doświadczenie w kontaktach z administracją budowlaną, które niekiedy przynoszą zadowalające efekty. 

Przypominamy także , że w portalu WarsztatArchitekta.pl stworzona została specjalna zakładka (http://www.warsztatarchitekta.pl/prawo/interpretacje), w którym można zapoznać się ze zgromadzonymi interpretacjami uzyskanymi w trakcie wymiany korespondencji (także autorstwa członków IARP). Można też tam zgłosić swoją (z zatarciem danych teleadresowych). Zapraszamy.

MN