partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W środę 29 maja 2024, w Krakowskim Magistracie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z Prezydentem Miasta Krakowa Aleksandrem Miszalskim. Celem spotkania było przedstawienie Prezydentowi szerokich możliwości współpracy ze środowiskiem eksperckim w dziedzinie architektury, urbanistyki, konserwacji zabytków i inwestycji. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in.:

1. Wzmocnienie roli Głównego Architekta Miasta, jako Pełnomocnika Prezydenta;

2. Udział przedstawicieli środowiska eksperckiego w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zespołach roboczych ds. zintegrowanych planów inwestycyjnych (ZPI) i ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych (ULIM);

3. Rola środowiska eksperckiego w opracowaniu strategicznych dokumentów planistyczno-architektonicznych, w tym Strategii Rozwoju, Planu Ogólnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

4. Rola konkursów architektonicznych oraz umów o prace projektowe dla inwestycji publicznych;

5. Wprowadzenie Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Krakowa.

Ze strony Rady MPOIA RP w spotkaniu uczestniczyli: Marek Kaszyński, Witold Zielinski oraz Bernadetta Półchłopek-Szczygieł. Serdecznie dziękujemy za możliwość spotkania i liczymy na dalszą dobrą i merytoryczną współpracę z Panem Prezydentem.Więcej aktualności