partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W  czwartek, 23 maja 2024, o godz. 18:00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

  przy ul. św. Tomasza 43  z inicjatywy Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

odbyła się premiera filmu „Profesor Bohdan Lisowski. Człowiek, który sam siebie zaprojektował”,

będącego częścią cyklu Maestri Nostri – filmów poświęconych wybitnym postaciom środowiska architektonicznego.


Premierę otworzył, witając zgromadzoną publiczność – Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej OIA RP - architekt Maciej Kubicki, który przypomniał, że inicjatywa upamiętnienia nieżyjących, wybitnych przedstawicieli krakowskiego środowiska architektonicznego  zrodziła się w małopolskim okręgu Izby Architektów i będzie kontynuowana w przyszłości.

Profesor Bohdan Lisowski (1924-1992) był architektem, designerem, twórcą, nauczycielem, mentorem. Związany z Politechniką Krakowską przez znakomitą większość swojego zawodowego życia, czyli od rozpoczęcia studiów w 1945, aż do śmierci w 1992. W Polsce wykładał na: Politechnice Wrocławskiej (1963-65), Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1965-74), Politechnice Warszawskiej (1965-85), Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1963-92), Uniwersytecie Jagiellońskim (1983-91). Poza Polską gościł w uczelniach oraz w organizacjach naukowych i zawodowych w Holandii w Delft i Eindhoven, oraz w Niemczech w Dreźnie, Lipsku, Weimarze, Naumburgu, Berlinie Zachodnim, Darmstacie, Brunszwiku, Bochum, Hamburgu, Akwizgranie, Essen, a także w czeskiej Pradze, Budapeszcie, Wiedniu, Paryżu i w Chinach w Nanjingu.

Był członkiem zarządów 16 towarzystw, organizacji, redakcji i fundacji o charakterze naukowym i twórczym, w tym: Stowarzyszenia Architektów Polskich, gdzie pełnił funkcję Prezesa Oddziału SARP Kraków (1966-69), Polskiej Akademii Nauk m.in. jako przewodniczący Komisji Ergonomicznej (1987-92), Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.

 Wśród publiczności, zgromadzonej licznie w Sali Koncertowej AM im. Krzysztofa Pendereckiego,  znalazły się osoby , dla których postać Profesora nie jest obojętna: ci,  którzy z Profesorem  współpracowali w Zakładzie Architektury Przemysłowej a następnie w Katedrze Projektowania Architektury Przemysłowej  Wydziału Architektury PK ,  jak również ci, którzy byli jego studentami na tym wydziale ,  młodsi architekci , którzy wiedzę o profesorze Bohdanie Lisowskim uzyskali od starszych kolegów na tyle sugestywnie, żeby chcieć wiedzę tę pogłębiać a wreszcie osoby spoza naszej profesji, w różnych okolicznościach mające styczność z Profesorem i pozostające do dziś pod wrażeniem jego wybitnej osobowości.

W filmie, reżyserowanym przez Annę Kaszewską, mieliśmy okazję poznać postać Profesora od strony jego niezwykłej systematyczności, pracowitości, dyscypliny w realizowaniu pasji – pedagogicznej, fotograficznej, dizajnerskiej  a wreszcie od strony miłości do sztuki , jaką jest  szeroko pojęta sztuka architektury.  Spuścizna Profesora w postaci tysięcy slajdów wykonanych podczas licznych podróży a wykorzystywanych jako ilustracja myśli przekazywanej podczas wykładów , czeka na zdigitalizowanie w doskonale zaprojektowanych przez Profesora szufladach. Wśród wielowątkowej działalności twórczej Profesora znajdują się tak wizjonerskie projekty jak telefon-słuchawka , ARCHIGRA – ,,gra edukacyjna dla dorosłych i młodzieży od lat 10 do 100”  czy  karoseria autobusu AUTOSAN.

Po filmie, w którym o swoich bliższych i dalszych relacjach z Profesorem Lisowskim   opowiedzieli  nam architekci: Piotr Chuchacz, Witold Gawłowski, Krzysztof Ingarden, Krzysztof Lenartowicz, Piotr Lewicki Romuald Loegler, Bolesław Stelmach, Marek Tarko, Maciej Złowodzki, odbył się panel dyskusyjny . Panel poprowadził syn Profesora , kol. arch. Bohdan Biś Lisowski. Nie brakło wątków bardzo osobistych, jako że udział w dyskusji wzięła  również  córka Profesora, Beata Chodacka.

Panel uzupełniły wypowiedzi z widowni, m.in. architektów:   Marty Urbańskiej, Andrzeja Walkowskiego.   

Po części oficjalnej   kol. arch. Witold Zieliński podziękował uczestnikom panelu oraz licznie przybyłej publiczności i w imieniu Rady MPOIA zaprosił  wszystkich na  uroczysty  bankiet który odbył się   na tarasie widokowym gościnnego budynku Akademii Muzycznej, skąd przy sprzyjającej, wiosennej  aurze można było podziwiać nasze miasto w rzadko oglądanej perspektywie.

 

 

 • IMGP9046
 • IMGP9058
 • IMGP9067
 • IMGP9070
 • IMGP9075
 • IMGP9080
 • IMGP9081
 • IMGP9083
 • IMGP9086
 • IMGP9097
 • IMGP9107
 • IMGP9108
 • IMGP9112
 • IMGP9113
 • IMGP9122
 • IMGP9125
 • IMGP9127
 • IMGP9134
 • IMGP9136
 • IMGP9140
 • IMGP9142
 • IMGP9158
 • IMGP9161
 • IMGP9166
 • IMGP9167
 • IMGP9174
 • IMGP9176
 • IMGP9180
 • IMGP9188

Więcej aktualności