partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 W dniach 18 i 19 listopada w Krynicy w Hotelu Czarny Potok
odbyła się kolejna, ale pierwsza po przerwie spowodowanej pandemią – konferencja.

 

Konferencję, którą zorganizowała MPOIA RP nosiła tytuł: „Architektura i prawo. Konferencja tematyczna Projekt budowlany, analiza przypadków. Niektóre aspekty ochrony konserwatorskiej. Zasady wiedzy technicznej”.

 

Poniżej zamieszczamy relację z obu dni obrad.

 

Dzień pierwszy. 18 listopada.

Konferencja rozpoczął Przewodniczący MPOIA RP Piotr Chuchacz. Przywitał oficjalnych Gości – przedstawicieli samorządu zawodowego architektów (IARP), inżynierów (PIIB) oraz organów AA-B.
Oficjalną część zakończyło uroczyste wręczenie Srebrnej Odznaki Izby Architektów przyznanej arch. Bogdanowi Biś Lisowskiemu – b. prezesowi Oddziału Krakowskiego SARP i b. Prezesowi ZG SARP.


I.

 • Część merytoryczna – (Panel I. Projekt budowlany 2022) rozpoczęła się przypomnieniem wystąpienia arch. Piotra Chuchacza na poprzedniej Konferencji w Krynicy z r. 2019. 
 • Następnie Maciej Kubicki – członek Rady MPOIA RP, Koordynator Zespołu ds. Legislacji przy MPOIA RP przedstawił prezentację pt. Projekt budowlany w świetle przepisów prawa. Załączniki do projektu. Lista kontrolna”.
 • Drugą prezentację – przedstawił Łukasz Komar – wiceprzewodniczący DSOIA RP. W prezentacji pt.: „Projekt budowlany a interpretacja prawa” Autor zwrócił uwagę na pewne zapisy w obowiązujących przepisach, które wg DSOIA RP powinny być doprecyzowane.
 • Panel I zakończyła prezentacja firmy WIŚNIOWSKI – jednego z Partnerów Konferencji.


II.

 • Po przerwie rozpoczął się kolejny Panel poprzedzony prezentacją firmy TERMOFOL – Partnera Konferencji.
 • Panel zatytułowany „Projekt budowlany 2022” prowadziła p. dr Agnieszka Damasiewicz, która wprowadzenie poświęciła swojej roli w działaniach dla organów AA-B i podziale odpowiedzialności pomiędzy projektantami a organami.
 • Jako pierwsza zabrała głos arch. Dorota Zaucha-Rybka - dyrektor w Wydziale Architektury UMK. Przedstawiła pogląd obowiązujący w UMK dot. kompletności uzgodnień wymaganych dla projektu budowlanego.
 • Kolejnym prelegentem był p. Jerzy Chlebiński – dyrektor w Wydziale Budownictwa Starostwa Tatrzańskiego. Skupił się on na zagadanieniach dostępności komunikacyjnej w kontekście wydawanych pozwoleń na budowę ze szczególnym uwzględnieniem problemów własnościowych występujących na Podhalu.
 • Jarosław Wilk (MPOIA RP) przedstawił zmiany ustawowe w zakresie dokumentowania dostępności komunikacyjnej inwestycji na etapie pozwolenia na budowę na przestrzeni
  ostatnich lat.
 • Ostatnią prelegentką tego panelu była p. Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiatu grodzkiego krakowskiego. Wystąpienie dotyczyło relacji pomiędzy ważnością pozwolenia konserwatorskiego a uprawnieniem do kontynuacji robót budowlanych.


III.

 • Trzeci panel otworzyła prezentacja kolejnego Partnera Konferencji – firmy OKNOPOL Panel prowadził P. Chuchacz a uczestnikami panelu byli:
  - p. Agnieszka Rudek – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bochni;
  - p. Izabela Wróblewska-Mółka – Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Krakowie;
  - p. Gabriela Przystał – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego dla Powiatu Nowotarskiego, wiceprzewodnicząca Rady MOIIB;
  - arch. Piotr Fokczyński – prezes KRIA;
  - arch. Olaf Jasnorzewski – członek Rady MPOIA RP, Koordynator Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu przy MPOIA RP. 
 • Na początku dyskusji p. A. Rudek podziękowała b. Przewodniczącemu Rady MPOIA RP IV i V kadencji arch. M. Tarko za zainicjowanie spotkań i współpracy uznając dorobek tych spotkań za bardzo wartościowy.
 • Głównym tematem rozmowy były różnorodne doświadczenia z uzgadnianiem dostępu do drogi publicznej.
 • Do panelistów ze swoją opinię dołączył (z sali) arch. Bartłomiej Stawarz (MPOIA RP) pełniący równocześnie funkcję w samorządzie lokalnym. Opowiedział jak kwestia dostępności do dróg publicznych wygląda z punktu widzenia inwestora.

 • Zakończeniem dnia była kolacja w formie grlllowej w Chacie Góralskiej.

 

Dzień drugi

 • Drugi dzień Konferencji rozpoczął panel IV Ochrona konserwatorska w praktyce - prowadziła go arch. Marta Urbańska.
 • Panel poprzedziła prezentacja Partnera Konferencji - firma Lafarge.
 • W panelu wzięli udział: dr arch. Piotr Turkiewicz, który wygłosił referat „Niektóre aspekty ochrony zabytków Tadeusz Półchłopek (MPOIA RP, Zespół ds. Ochrony Zabytków przy MPOIA RP) przedstawił materiał
  oparty na opinii nr 1 ZOZ zatytułowany” Ochrona konserwatorska a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.
 • Po przerwie technicznej spotkanie rozpoczęła prezentacja kolejnego Partnera Konferencji – firmy MultibiM.
 • Cześć merytoryczną tej części panelu rozpoczęła prelekcja mec. Piotra Konopki pn.: „Ochrona obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków”. Warto zapamiętać zdanie z referatu: „definicja zabytków powoduje, że można być właścicielem zabytku nie wiedząc o tym”.
 • Kolejnym prelegentem panelu była dr. Agnieszka Damasiewicz.

 

 • Ostatni panel V: Zasady wiedzy technicznej prowadził M. Tarko. Omówił podstawowe wartości kierujące pracą architekta. Pokreślił, że sensem prawa, ale i architektury jest dążenie do harmonii. Wprowadzeniu towarzyszył krótki film z wypowiedzią M. Tarko na ubiegłorocznej konferencji w Tauron Arena, podczas której podsumował zbiór naszych doświadczeń i poinformował o miejscu publikowania na stronie www.mpoia.pl.
 • Następnie przedstawiciele (albo koordynatorzy) zespołów opowiedzieli o zasadach i efektach pracy zespołów:
  - D. Verey – o Komisji ds. Legislacji;
  - K. Stępniak i K. Dymek – o Zespole Rzeczoznawców;
  - O. Jasnorzewski (koordynator) – o Zespole ds. Zasad Wykonywania Zawodu;
  - M. Tarko (koordynator) przedstawił Zespół ds. Urbanistyki;
  - M. Urbańska o Zespole Ochrony Zabytków;
  - P. Chuchacz opowiedział o Zespole projektowania wnętrz;
  - M. Tarko: o Zespole ds. Kształcenia
 • Zakończeniem Konferencji była dyskusja moderowana przez P. Chuchacza, w którym wzięli udział: P. Turkiewicz – Wojewódzki Konserwator Zabytków. Katarzyna Techmańska (WUOZ), Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady MOIIB, P. Konopka, P. Gadomski – wiceprezes KRIA.
 • Sympatycznym finałem było wspólne zdjęcie Uczestników Konferencji

 MN

 

 

 • _DSC4093
 • _DSC4097
 • _DSC4100
 • _DSC4102
 • _DSC4104
 • _DSC4107
 • _DSC4111
 • _DSC4112
 • _DSC4115
 • _DSC4118
 • _DSC4122
 • _DSC4124
 • _DSC4125
 • _DSC4127
 • _DSC4128
 • _DSC4130
 • _DSC4131
 • _DSC4132
 • _DSC4134
 • _DSC4136
 • _DSC4155
 • _DSC4162
 • _DSC4164
 • _DSC4169
 • _DSC4170
 • _DSC4181
 • _DSC4184
 • _DSC4193
 • _DSC4200
 • _DSC4202
 • _DSC4209
 • _DSC4211
 • _DSC4219
 • _DSC4221
 • _DSC4222
 • _DSC4237
 • _DSC4240
 • _DSC4248
 • _DSC4250
 • _DSC4253
 • _DSC4255
 • _DSC4259
 • _DSC4261
 • _DSC4271
 • _DSC4272
 • _DSC4280
 • _DSC4290
 • _DSC4296
 • _DSC4304
 • _DSC4310
 • _DSC4319
 • _DSC4330
 • _DSC4340
 • _DSC4342
 • _DSC4343
 • _DSC4345
 • _DSC4348
 • _DSC4349
 • _DSC4350
 • _DSC4351
 • _DSC4353
 • _DSC4358
 • _DSC4375
 • _DSC4376
 • _DSC4384
 • _DSC4387
 • _DSC4390
 • _DSC4392
 • _DSC4394
 • _DSC4397
 • _DSC4403
 • _DSC4404
 • _DSC4416
 • _DSC4421
 • _DSC4422
 • _DSC4423
 • _DSC4424
 • _DSC4428
 • _DSC4430
 • _DSC4435
 • _DSC4440
 • _DSC4441
 • _DSC4450
 • _DSC4451
 • _DSC4466
 • _DSC4468
 • _DSC4481
 • _DSC4488
 • _DSC4508
 • _DSC4526
 • _DSC4541
 • _DSC4546
 • _DSC4553
 • _DSC4556
 • _DSC4569
 • _DSC4571
 • _DSC4578
 • _DSC4584
 • _DSC4598
 • _DSC4600
 • _DSC4601
 • _DSC4602
 • _DSC4613
 • _DSC4616
 • _DSC4617
 • _DSC4624
 • _DSC4625
 • _DSC4635
 • _DSC4639
 • _DSC4640
 • _DSC4643
 • _DSC4644
 • _DSC4646
 • _DSC4647
 • _DSC4649
 • _DSC4652
 • _DSC4659
 • _DSC4661
 • _DSC4662
 • _DSC4663
 • _DSC4666
 • _DSC4671
 • _DSC4677
 • _DSC4681
 • _DSC4687
 • _DSC4689
 • _DSC4694
 • _DSC4698


Więcej aktualności