partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Relacja z uroczystego spotkania,
związanego z zakończeniem V kadencji MPOIA RP,
obejmującej lata od 2018 do 2022

 

W dniu 23 marca 2022 o godzinie 17.00 w Sali konferencyjnej budynku "MIASTOPROJEKT Kraków" odbyło się uroczyste spotkanie związane z zakończeniem V Kadencji MPOIA RP. Spotkanie było okazją, by podziękować za Waszą aktywność i zaangażowanie. Była to też okazja do spotkania i rozmów.

W trakcie spotkania wręczono również nagrody dla laureatów plebiscytu NIEZREALIZOWANE, który miał miejsce wraz z wernisażem w trakcie MBA Kraków 2021.

Spotkanie otworzył Przewodniczący ustępującej Rady kol. arch. Marek Tarko. W ciepłych słowach podziękował za życzliwość, poświęcony czas i zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu zawodowego architektów.

Potem nastąpiło wręczenie srebrnych odznak Izby Architektów. Oprócz przedstawicieli Rady kol. Marka Tarko, kol. Witolda Zielińskiego i kol. Piotra Chuchacza – odznaki wręczał przedstawiciel KRIA, kol. Borys Czarakcziew.

 

 • Odznaki otrzymali kol. arch. arch.: Piotr Czerwiński, Krzysztof Dymek, Artur Hampel, Marian Mikołajski, Marcin Pawłowski, Stanisław Podgórny, Tadeusz Półchłopek, Bogdan Siedlecki, Krystyna Starachowicz, Łukasz Starachowicz, Krzysztof Stępniak, Dorota Verey, Piotr Celewicz, Wojciech Gawinowski, Anna Jakubczyk-Grabowska, Aneta Kuta, Szymon Szatko, Paweł Szlachtowski, Paulina Walusiak-Bogumił, Jacek Węcławowicz, Marta Augustynowicz-Zięba, Joanna Baranek-Stach, Kazimiera Bugajska.

 

 • Dyplomy i albumy za olbrzymie zaangażowanie w przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta” na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2021/2022 otrzymali kol. arch. arch.: Artur Hampel, Marian Mikołajski, Marcin Pawłowski, Jarosław Wilk, Tadeusz Półchłopek, Marek Tarko, Witold Zieliński, Piotr Chuchacz, Małgorzata Gruszka, Grzegorz Jachym, Kazimierz Butelski, Magdalena Buczyńska, Krzysztof Kliche, Jacek Ewy, Marta Bruzda, Jacek Bruzda, Robert Kuzianik i Piotr Lewicki.

 

 • Wyróżnienia za szczególną aktywność w Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych MPOIA wraz z podziękowaniami za aktywny udział w charakterze egzaminatora zewnętrznego na egzaminach dyplomowych magisterskich i inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej otrzymali kol. arch. arch.: Artur Hampel, Sylwia Bartoszewska, Małgorzata Brach, Tadeusz Półchłopek, Magdalena Szafran, Michał Szymanowski, Artur Trzepla, Dorota Verey, Jarosław Wilk, Małgorzata Włodarczyk, Marcin Włodarczyk i Artur Żabokolicki.

 

 • Dyplomy z podziękowaniem dla osób  zaangażowanych w program Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej – konkurs „Dom i Ogród Moich Marzeń” oraz w Program "Kształtowanie Przestrzeni" otrzymali kol. arch. arch.: Piotr Celewicz, Wojciech Gawinowski, Anna Jakubczyk-Grabowska, Aneta Kuta, Szymon Szatko, Paweł Szlachtowski, Paulina Walusiak-Bogumił, Jacek Więcławowicz, Marta Augustynowicz-Zięba, Joanna Baranek-Stach, Kazimiera Bugajska, Dorota Zaucha-Rybka, Zenon Remi, Maciej Nitka, Artur Hampel, Ewa Bień, Wojciech Chmielewski, Wojciech Dobrzański, Łukasz Krawontka, Anna Serafin. a także Joanna Dziedzic i Natalia Paprota.

 

W trakcie spotkania wręczono nagrody laureatom plebiscytu NIEZREALIZOWANE. Dyplomy i nagrody otrzymali następujący koledzy :

 1. Krakowskie Centrum Muzyki: arch. Krzysztof Ingarden, arch. Jacek Ewý
 2. Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, Toruń: Kengo Kuma and Associates + Ingarden & Ewy Architekci
 3. Siedziba Prokuratur różnego szczebla w Katowicach: arch. Wojciech Duliński, arch. Jan Duliński, arch. Karol Frańczak,dr inż. Paweł Żwirek, arch. Anna Gajowiec, arch. Anna Rutkowska
 4. Centrum Literatury i Języka – PLANETA LEM 2021: Witold Gawłowski / Krzysztof Lenartowicz, Wizualizacje: Michał Jezierski
 5. Pokoje Pana K. – Muzeum Tadeusza Kantora. Elewacje i stereotomie: Marcin Charciarek, Katarzyna Charciarek
 6. Centrum Dziedzictwa Swahili, Lamu, Kenia: Mariusz Twardowski, Agnieszka Żabicka, Filip Teter, Konrad Rafacz

 

Na koniec podziękowaliśmy przewodniczącym organów. Dyplomy i drobne upominki otrzymali kol. arch. arch.: Witold Sztorc, Krzysztof Bojanowski, Małgorzata Gruszka i Jarosław Wilk, a także Krzysztof Kiendra – Przewodniczący i członek OKR przez ostatnie 20 lat.

 

Specjalne podziękowania złożyliśmy na ręce kol. Kazimierza Butelskiego, inicjatora współpracy z WA PK w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta” w roku akademickim 2021/2022.

 

Po części oficjalnej nastąpiła emisja filmu o naszej aktywności w ostatniej kadencji. Potem odbył się niewielki bankiet przy lampce wina będący równocześnie okazją do rozmów .

 

 
 • 23032022-koniec_V_kadencji-014
 • 23032022-koniec_V_kadencji-015
 • 23032022-koniec_V_kadencji-016
 • 23032022-koniec_V_kadencji-018
 • 23032022-koniec_V_kadencji-022
 • 23032022-koniec_V_kadencji-026
 • 23032022-koniec_V_kadencji-029
 • 23032022-koniec_V_kadencji-037
 • 23032022-koniec_V_kadencji-041
 • 23032022-koniec_V_kadencji-046
 • 23032022-koniec_V_kadencji-064
 • 23032022-koniec_V_kadencji-072
 • 23032022-koniec_V_kadencji-075
 • 23032022-koniec_V_kadencji-086
 • 23032022-koniec_V_kadencji-093
 • 23032022-koniec_V_kadencji-096
 • 23032022-koniec_V_kadencji-103
 • 23032022-koniec_V_kadencji-113
 • 23032022-koniec_V_kadencji-118
 • 23032022-koniec_V_kadencji-122
 • 23032022-koniec_V_kadencji-127
 • 23032022-koniec_V_kadencji-131
 • 23032022-koniec_V_kadencji-140
 • 23032022-koniec_V_kadencji-144
 • 23032022-koniec_V_kadencji-145
 • 23032022-koniec_V_kadencji-146
 • 23032022-koniec_V_kadencji-156
 • 23032022-koniec_V_kadencji-159
 • 23032022-koniec_V_kadencji-180
 • 23032022-koniec_V_kadencji-189
 • 23032022-koniec_V_kadencji-193
 • 23032022-koniec_V_kadencji-198
 • 23032022-koniec_V_kadencji-201
 • 23032022-koniec_V_kadencji-209
 • 23032022-koniec_V_kadencji-214
 • 23032022-koniec_V_kadencji-220
 • 23032022-koniec_V_kadencji-226
 • 23032022-koniec_V_kadencji-238
 • 23032022-koniec_V_kadencji-240
 • 23032022-koniec_V_kadencji-247
 • 23032022-koniec_V_kadencji-252
 • 23032022-koniec_V_kadencji-264
 • 23032022-koniec_V_kadencji-268
 • 23032022-koniec_V_kadencji-270
 • 23032022-koniec_V_kadencji-279
 • 23032022-koniec_V_kadencji-281
 • 23032022-koniec_V_kadencji-286
 • 23032022-koniec_V_kadencji-291
 • 23032022-koniec_V_kadencji-293
 • 23032022-koniec_V_kadencji-299
 • 23032022-koniec_V_kadencji-307
 • 23032022-koniec_V_kadencji-312
 • 23032022-koniec_V_kadencji-320
 • 23032022-koniec_V_kadencji-329
 • 23032022-koniec_V_kadencji-336
 • 23032022-koniec_V_kadencji-339
 • 23032022-koniec_V_kadencji-354
 • 23032022-koniec_V_kadencji-365
 • 23032022-koniec_V_kadencji-368
 • 23032022-koniec_V_kadencji-369
 • 23032022-koniec_V_kadencji-381
 • 23032022-koniec_V_kadencji-382
 • 23032022-koniec_V_kadencji-384
 • 23032022-koniec_V_kadencji-395
 • 23032022-koniec_V_kadencji-404
 • 23032022-koniec_V_kadencji-414
 • 23032022-koniec_V_kadencji-415
 • 23032022-koniec_V_kadencji-419
 • 23032022-koniec_V_kadencji-421
 • 23032022-koniec_V_kadencji-425
 • 23032022-koniec_V_kadencji-428
 • 23032022-koniec_V_kadencji-429
 • 23032022-koniec_V_kadencji-434
 • 23032022-koniec_V_kadencji-441
 • 23032022-koniec_V_kadencji-444
 • 23032022-koniec_V_kadencji-445
 • 23032022-koniec_V_kadencji-446
 • 23032022-koniec_V_kadencji-451
 • 23032022-koniec_V_kadencji-453
 • 23032022-koniec_V_kadencji-464
 • 23032022-koniec_V_kadencji-465
 • 23032022-koniec_V_kadencji-475
 • 23032022-koniec_V_kadencji-479
 • 23032022-koniec_V_kadencji-483
 • 23032022-koniec_V_kadencji-485
 • 23032022-koniec_V_kadencji-490
 • 23032022-koniec_V_kadencji-495
 
 
 
 
 
 
 


Więcej aktualności